שם המחבר: דני ממלוק

נפתחה השתלמות מורים עירונית בראשון לציון

תפקידה של האמנות כמערערת מוסכמות, מה בין תרבות גבוהה לתרבות נמוכה וכיצד מדברים עם תלמידים על אמנות הם חלק מהנושאים העומדים לדיון בחמישה מפגשים במסגרת השתלמות מורים עירונית של "סל תרבות ארצי" בראשון לציון, אשר נפתחה ביום שלישי, ה-16 בינואר.

ההשתלמות הנוכחית מהווה נדבך בתהליך הלמידה שעוברים המורים בראשון לציון. ייחודה של השתלמות זו בא לידי ביטוי באופי המפגשים, בהם מתקיימת קריאה מודרכת של טקסטים פילוסופיים וטקסטים תיאורטיים,  אשר נושאיהם עומדים במרכז תפיסת העולם של תכנית "סל תרבות" לחינוך לצפייה מושכלת באמנות. לקראת כל מפגש מחולק מאמר עיוני לקריאה מוקדמת, הנדון במסגרת קבוצת הדיון בליווי מנחה מטעם "סל תרבות ארצי". במהלך הדיון משולב הרקע התיאורטי והעומק הפילוסופי של הסוגיות השונות, עם ההיבטים של העבודה המעשית בחינוך לאמנות. מסגרת דיון זו מאפשרת לברר באופן עמוק יותר את הנחות היסוד של תכנית "סל תרבות", ללמוד על תפיסת העולם שלה ולאפשר לכל אחד מהמשתתפים בה להביא לידי ביטוי את רעיונותיו ומחשבותיו על ידי תהליך של למידה פעילה ומשותפת. 

המפגש הראשון הונחה על ידי מנהלת "סל תרבות ארצי", ברוריה בקר, ובמוקדו התקיים דיון סביב המאמר "על תרבות 'גבוהה' ותרבות 'נמוכה'" של משה צוקרמן. במסגרת המפגש נידונו ההבחנות התיאורטיות השונות בין תרבות "גבוהה" לתרבות "נמוכה", בין האליטיסטי לפופולארי, יחסי הגומלין בין הספירות השונות של התרבות, הקשר בין שינויים חברתיים לשינויים תרבותיים, והשלכותיה הרות הגורל של תרבות ההמונים ושל "חרושת התרבות" על מבנה החברה ועיצוב אופיה וצביונה. כבר בדיון הראשון של ההשתלמות עלו שאלות ותהיות רבות לגבי מצב החברה, מעמד האמנות ועל הצורך לגשר על הקיטוב הנפער בין הנוער לבין האמנות בדומה לקיטוב הנפער בין שכבותיה השונות של החברה.


 

יש למלא את הפרטים

סל תרבות ארצי הוא תוכנית חינוכית האחראית על חשיפת תלמידי ישראל לתרבות ואמנות כחלק ממערכת החינוך הפורמאלי.

תוכנית סל תרבות ארצי מקנה לתלמידים מגיל הגן ועד י"ב, כלים לצפייה מודעת ובעלת משמעות בששת תחומי האמנות – תיאטרון, מחול, מוזיקה, קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית.

 התוכנית משותפת למשרד החינוך, לחברה למתנ"סים ולרשויות המקומיות.

התוכנית פועלת החל משנת 1987.