תהליך ההצטרפות להיצע

ההיצע של סל תרבות ארצי כולל מופעים ומפגשים בששת תחומי האמנות: תיאטרון, מחול, מוזיקה, קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית.

באפשרותו של כל גוף אמנותי או יוצר להציע מופע או מפגש להיצע של סל תרבות ארצי, באחד משני המסלולים - מסלול ההיצע האמנותי או מסלול ההיצע הנוסף.

אין אפשרות להופיע בשני המסלולים במקביל - לא בזמן הגשת הבקשה ולא לאחר העלאת המופע/ מפגש לאתר.

הליך הבקשה לצירוף מופע או מפגש להיצע נעשה אך ורק באמצעות מערכת התוכנה של סל תרבות ארצי, אליה יש להירשם.

ניתן להציע מפגשים ומופעים להיצע האמנותי וההיצע הנוסף בין התאריכים ה- 1.9 ל- 1.6 בלבד.
בקשות שתתקבלנה בחודשים יוני-אוגוסט, תטופלנה החל מה- 1 בספטמבר.

 

 

לכניסה ורישום למערכת

 

בכל בעיה ניתן לפנות להילית מוסרי, רכזת פניות ההצטרפות להיצע: hilit@matnasim.org.il 

טלפון: 03-5653200

 

מסלול ההיצע האמנותי 

א. המפגשים והמופעים הכלולים בהיצע זה הינם בעלי התכוונות אמנותית-חינוכית במהותם. המופעים נבחנים על ידי ועדות רפרטואר מקצועיות המספקות אישור למוסדות החינוך, בדבר היותם בעלי איכות אמנותית-חינוכית והתואמים את אוכלוסיות היעד השונות – תלמידי מערכת החינוך הפורמאלית מגן חובה ועד כתה י"ב.


ב. ההיצע האמנותי המגוון והאיכותי של הסל נבחר בקפידה על ידי חברי הוועדות, שהינם אנשי מקצוע, חינוך ואקדמיה מתחומי האמנות השונים, העושים עבודתם בהתנדבות, ונבחרים על פי קריטריונים של השכלה וניסיון.

ג. ועדות הרפרטואר משמשות מערכת סינון ובחירה, והן אלה המבטיחות את איכות ההיצע האמנותי-חינוכי של התוכנית. כדי לקרב את התלמידים לאמנות במיטבה, יש צורך במערכת סינון ובחירה בהתאמה לצורכי מערכת החינוך. עם זאת חשוב להדגיש שהרכזים, המורים והמחנכים הם הבוחרים בסופו של דבר את המופעים שיגיעו לבית הספר. מאגר ההיצע האמנותי שנבחר על ידי ועדות הרפרטואר משמש להם מקור לבניית תוכניות סל התרבות עבור תלמידיהם.

ד. כל גוף אמנותי מפיק או יוצר יחיד יכולים להציע מופע או מפגש להיצע האמנותי של סל תרבות ארצי, ובלבד שיעמוד בתנאי הסף הבאים:

 • המופע/המפגש במהותו בעל התכוונות אמנותית (להבדיל ממופעים בעלי מטרות דידקטיות, בידוריות או אחרות).
 • המופע/המפגש נוצר ומבוצע ע"י אנשי מקצוע בתחום האמנות הנדון.
 • המופע/מפגש זמין לקהל היעד בשעות הבוקר, ובכל מקום בארץ (להוציא מקרים מיוחדים כגון: מוזיאונים, קונצרטים למנויים או הצגות המתקיימים באולם הבית בלבד).
 • הגוף/היוצר המציע את המועמדות הינו בעל זכויות מלאות על המופע (נדרש אישור הצהרה על כך).

 

ה. התנאים לזימון הוועדה לצפייה במופע:

 • יש לתאם את מועדי הצפייה עם האחראי על הנושא במטה סל תרבות ארצי לפחות חודש מראש.
 • יש לקיים את המופע במלואו, עם קהל יעד הולם מבחינת הגיל ומספר הצופים, במועד בו מגיעה הוועדה.
 • יש לקיים את המופע בחלל מתאים, ההולם את סוג האירוע (ולא באולם ספורט, אמפיתאטרון, חצר בית ספר וכו').
 • יש להציע לוועדת הרפרטואר לפחות שני מועדים לצפייה במופע (עם עדיפות לשלושה תאריכי צפייה). בקשה שלא תוגש עם שני מועדי צפייה לא תטופל.

ו. צפייה הועדה במפגש/מופע 

 • הוועדות פועלות מה- 1 בספטמבר עד ל- 30 ביוני, ונמצאות בפגרה בחודשי הקיץ (יולי-אוגוסט).
 • יש להזמין את הוועדה כאשר המופע או המפגש מגובשים, ולאחר שנוסה די הצורך במפגש עם קהל.
 • יש להודיע על כל שינוי במועד או במקום המופע/המפגש לאחראי על הנושא במטה סל תרבות ארצי.

 

ז. עם הקבלה להיצע האמנותי:

 • לאחר אישורו של מופע/מפגש להיצע האמנותי ע"י אחת הועדות, לא ניתן להעבירו להיצע הנוסף בשלוש השנים הבאות.
 • באם נגרע מופע/מפגש מההיצע האמנותי, ניתן להגיש אותו להיצע הנוסף, רק לאחר שלוש שנים.
 • לאחר כניסת המופע/מפגש להיצע, חל איסור לשנות אותו, לרבות היבטים טכניים. לשם הסדרת עניין זה, נקבעו מספר נהלים ברורים בנוגע לגילוי ליקויים במופעים או אי עמידה בהסכמים, ותגובת הסל הצפויה לכך:
  א. ביקורת לקויה ראשונה – יצא מכתב המסביר את אופי הליקוי, עליו המפיק יחויב להשיב. במידה וההסבר לא יניח את הדעת, יידרש קנס בהתאם.
  ב. ביקורת לקויה שנייה – קיזוז אוטומטי של 50% מעלות המופע.
  ג. ביקורת לקויה שלישית – גריעה אוטומטית מהיצע הסל. במידה ולמפיק מופעים נוספים הכלולים בהיצע, יישלח מכתב התראה לפני הוצאת כלל המופעים האחרים של אותו מפיק.
 • ניתן להגיש ערעור על מופע/מפגש שלא אושר ע"י הוועדה. תהליך הערעור מתחיל את הליך הבקשה מחדש. החומרים מוצעים לדיון ונקבעים תאריכי צפייה. במקרה כזה נשלחים חברים מהוועדה אשר לא צפו במפגש הראשון, לצפייה שנייה. ההחלטה תתקבל על פי דעת הוועדה השנייה בלבד, ללא התייחסות לדברי הוועדה הראשונה. לאחר שיפוט שני של היצירה, לאמן/ית או נציגו/ה לא תהיה זכות ערעור נוספת. לא יתקבלו נימוקים לדחייה השנייה.
 • מגיש ההצעה יציג את המחיר המקסימאלי המבוקש להעלאת מופע/המפגש (כולל מע"מ). המחיר כולל את כל ההוצאות הכרוכות בהצגת המופע/המפגש, לרבות הוצאות נסיעה ובכלל זה המפיק מתחייב להעביר תשלומי זכויות יוצרים לאקו״ם, אשכולות, שח"ם וכל גוף אחר, בהתאם לחוקי מדינת ישראל. במידה והמפיק לא יעשה כך, סל תרבות ארצי/החברה למתנ״סים רשאים להוציא את מופעיו מסל תרבות ארצי לאלתר ולהעביר את הטיפול בנושא לגורמים המוסמכים. מובהר, כי המחיר הקבוע הינו מחיר אחיד להופעה אחת בפועל בכל מקום או אתר בארץ (להלן:"התמורה").
 • מחירי המופעים המפורסמים במערכת נקבעים על ידי ועדת המחירים של סל תרבות ארצי. מחירים אלו הינם המחירים הקובעים והמקסימליים. לא ניתן להוסיף תשלום נוסף ישירות למפיק.
 • אין במתן אישור הועדה ו/או הצטרפות המופע/המפגש להיצע כדי לחייב הזמנתו בפועל על ידי בתי ספר. האחריות על יצירת הקשר עם בתי הספר, קידום המופע/מפגש ושיווקו חלה על היוצר או המפיק בלבד.
 • סל תרבות ארצי אינו מתחייב למספר הזמנות המופע/המפגש אשר יבוצעו בפועל. לא תהיה למפיק/לאמן כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי סל תרבות ארצי בגין מספר ההזמנות אשר יבוצעו בפועל. 

   

מסלול ההיצע הנוסף

המפגשים/המופעים הכלולים בהיצע זה הינם כאלה המוצגים בפני מומלצים על ידי הסגל החינוכי בלבד ולא עברו בחינה מקצועית של ועדות הרפרטואר.
כניסה למסלול זה מקנה חשיפה בהיצע המוצג באתר ותכניו מועלים לאתר על ידי המפיקים ובאחריותם בלבד.אין אפשרות להופיע בשני המסלולים במקביל - לא בזמן הגשת הבקשה ולא לאחר העלאת המופע/ מפגש לאתר.
  

נוהל הצטרפות למסלול ההיצע הנוסף: 

 • על המפיק/האמן להצהיר, כי המופעים והמפגשים הנכללים במסלול זה משתייכים לתחום אמנות מסוים (תיאטרון, מוזיקה, מחול, אמנות פלסטית, ספרות, קולנוע).
 • אין לבחור יותר משני תחומי אמנות לכל מופע או מפגש. 
 • במידה שהמפיק/האמן בחר בתחום אשר אינו תואם את אופי המופע או המפגש אותו הציע, רשאי סל תרבות ארצי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל נימוק, שלא לאשר את כניסתו להיצע. 
 • המפיק/האמן מחויב להציג את פרטי המופע המוצע, לרבות המפרט הטכני ומחירו. כמו כן חובה לצרף שלושה מכתבי המלצה של הסגל החינוכי אשר צפה במופע/מפגש על גבי טופס ההמלצה המופיע באתר (קישור להורדת הטופס)
 • על הממליצים להיות מבין נושאי התפקידים הבאים: מנהלים, מורים/ גננים וצוות חינוכי ואקדמי בתחום החינוך, רכזי סל תרבות בבית הספר, מנהלי סל תרבות ביישוב.
 • על ההמלצות להתאים אחת לשנייה בהיבט מספר התלמידים המשתתפים ובהיבט הגילאים. במידה וההמלצות אינן תואמות אחת את השניה ההמלצה של טווח הגילאים הגבוה וההמלצה למספר המשתתפים הנמוך ביותר, הן שתקבענה.
 • בכל מקרה, סל תרבות ארצי רשאי להחליט על טווח הגילאים וכמות המשתתפים במופע/מפגש. 
 • מופע שנדחה עקב אי התאמתו לקריטריונים לא יכול להגיש בקשתו מחדש.
 • עם ההגשה חובה לחתום על הצהרה בדבר הימצאותם של כל האישורים ו/או הרישיונות הנדרשים לו על פי דין.
 • ללא הפרטים המלאים, האישורים וההמלצות, לא ניתן לשמור את המופע במערכת ולא ניתן להשלים את תהליך ההצטרפות להיצע הנוסף. 
 • מגיש ההצעה יציג את המחיר המקסימאלי המבוקש להעלאת מופע/המפגש (כולל מע"מ). המחיר כולל את כל ההוצאות הכרוכות בהצגת המופע/המפגש, לרבות הוצאות נסיעה ובכלל זה המפיק מתחייב להעביר תשלומי זכויות יוצרים לאקו״ם, אשכולות, שח"ם וכל גוף אחר, בהתאם לחוקי מדינת ישראל. במידה והמפיק לא יעשה כך, סל תרבות ארצי/החברה למתנ״סים רשאים להוציא את מופעיו מסל תרבות ארצי ולהעביר את הטיפול בנושא לגורמים המוסמכים. מובהר, כי המחיר הקבוע הינו מחיר אחיד להופעה אחת בפועל בכל מקום או אתר בארץ (להלן:"התמורה").
 • מובהר בזאת, כי התמורה המבוקשת להעלאת מופע אחד בפועל הינה המחיר הקבוע, המוחלט והסופי לו יהא זכאי המפיק/האמן במסגרת הצעתו במסלול ההיצע הנוסף, ולא יחול בו כל שינוי בשלוש השנים מרגע כניסתו להיצע.
 • סל תרבות ארצי רשאי לפקח על מחיר זה ו/או לבחון אותו ו/או להציע מעת לעת מחיר מומלץ ו/או לבטל מחיר זה, שהוצג על ידי המפיק/האמן ולקבע מחיר מקסימאלי אשר יפורסם באתר (למען הסר ספק, לא יהיה עוד מחיר מבוקש של המפיק אלא רק המחיר כפי שהסל קבע. במידה והמפיק לא יסכים לעבוד בשכר זה, המופע/מפגש ייצא מההיצע לאלתר).

  עם הקבלה להיצע הנוסף:
 • לאחר כניסתו להיצע יוצג המופע באתר סל תרבות ארצי במסלול ההיצע הנוסף.
 • כל החומרים שהועברו על ידי המפיק/אמן, נמצאים באחריותו הבלעדית. ככל שיתגלו בהם פרטים שאינם נכונים, המפגש יגרע מההיצע וחשבון המפיק/אמן יחסם.
 • למען הסר ספק מובהר בזאת, כי חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש בלוגו "סל תרבות ארצי" ו/או שימוש בצמד המילים "מאושר סל תרבות ארצי" או בכל וריאציה אחרת בעת פרסום המופע/מפגש ו/או שיווקו ו/או הפצתו ו/או בכל דרך אחרת. ניתן אך ורק לרשום כי "המופע נכלל בהיצע".
 • פעל מגיש הבקשה בניגוד לקבוע בסעיפים דלעיל המופע/המפגש המוצע על ידו יוסר מאתר סל תרבות ארצי לאלתר וסל תרבות ארצי יהא חופשי לפעול כנגדו בכל האמצעים העומדים לו על פי דין.
 • עם הכניסה להיצע הנוסף, אין לצאת למופע או מפגש ללא הזמנת עבודה מטעם הסל, הנשלחת בדוא"ל.
 • לא ניתן לבצע מופע רביעי ביום בהיצע הנוסף.
 • את החשבונית על המופע/מפגש יש להגיש להנהלת החשבונות של סל תרבות ארצי, לצילה תמיר :  tzilat@matnasim.org.il
 • התשלומים מתבצעים אך ורק על ידי סל תרבות ארצי.
 • המופע/מפגש יגרע מההיצע אחרי שלוש שנים, גם אם הוזמנו פעולות לשנה הרביעית. כדי להמשיך ולהיכלל בהיצע יש להתחיל את תהליך הגשה מחודש.
 • מופע/מפגש שאושר להיצע האמנותי ע"י אחת הועדות, לא ניתן להעבירו להיצע הנוסף בשלוש השנים הבאות.
 • מופע/מפגש אשר נגרע מההיצע האמנותי, לא ניתן יהיה להגיש אותו להיצע הנוסף, אלא רק לאחר שלוש שנים.
 • מופע/מפגש שלא הוזמן על ידי מערכת החינוך ולו פעם אחת במהלך שנה אחת מיום כניסתו להיצע, ייגרע מההיצע באופן אוטומטי, ללא כל הודעה מוקדמת.
 • לאחר כניסת המופע/מפגש להיצע, חל איסור לשנות אותו, לרבות היבטים טכניים. לשם הסדרת עניין זה, נקבעו מספר נהלים ברורים בנוגע לגילוי ליקויים במופעים או אי עמידה בהסכמים, ותגובת הסל הצפויה לכך: 
  א. ביקורת לקויה ראשונה – תוקפא כל פעילות הקושרה למופע/מפגש ולמפיק ישלח מכתב הדורש הסבר, עליו המפיק יחויב להשיב. במידה וההסבר לא יניח את הדעת, יגרע המופע/מפגש מההיצע.
  ב. ביקורת לקויה שנייה לאותו מופע/מפגש תגרור גריעה אוטומטית מההיצע.

 

נהלים כלליים

 

 • היצע סל תרבות ארצי כולל אך ורק מפגשים עם יוצרים ומופעים המעניקים לתלמיד חווית צפייה וחשיפה לאחד מששת תחומי האמנות.
 • הגשת מופע/מפגש להיצע הינה במהלך שנת הלימודים בלבד.
 • מופע/מפגש שלא הוזמן על ידי מערכת החינוך ולו פעם אחת במהלך שנה אחת מיום כניסתו להיצע, ייגרע מההיצע באופן אוטומטי, ללא כל הודעה מוקדמת.
 • מופע/מפגש שלא התקיים במסגרת סל תרבות ארצי במשך שלוש שנים ברציפות, יוסר מההיצע ללא הודעה מוקדמת.
 • באם נגרע מופע מההיצע האמנותי, לא ניתן יהיה להגיש אותו להיצע הנוסף (גם לא בשם אחר אך עם אותם אמנים), אלא רק לאחר שלוש שנים. שלוש שנים אלו תחלנה להימנות בסיום שנת הלימודים בה נגרע המופע מהמערכת (לדוגמה, אם המופע נגרע מההיצע האמנותי בתאריך ה-02.05.2017, ניתן יהיה להגיש שאלון עבור אותו מופע להיצע הנוסף החל מתאריך ה-01.09.2020).
 • באם נגרע מופע מההיצע הנוסף מכל סיבה שהיא , לא ניתן יהיה להגישו מחדש להיצע הנוסף (גם לא בשם אחר אך עם אותם אמנים), אלא רק לאחר שתי שנות  פעילות. תקופה זאת תחל להימנות בסיום שנת הלימודים בה נגרע המופע מהמערכת (לדוגמה, אם המופע נגרע מההיצע בתאריך ה-02.05.2017, ניתן יהיה להגישו החל מתאריך ה-01.09.2019).ניתן יהיה להגיש את המופע להיצע האומנותי באם מתאים לקריטריונים.
 • יודגש כי מופעים ומפגשים שנמצאים בהיצע הנוסף לא יכללו בפרויקטים המיוחדים של סל תרבות ארצי.

 

 

שימו לב!

היצע סל תרבות ארצי אינו כולל סדנאות מעשיות, הרצאות, מופעים ומפגשים דינמיים וספונטניים, מופעים ומפגשים בהם שיתוף הקהל עולה על 10% ממשכם, קרקסים, סיורים חופשיים במוזיאונים, סיורים במוזיאונים שאינם אמנותיים וכן מופעים של חוגים ומגמות וכל פעילות אחרת שאינה קשורה ישירות לאחד מששת תחומי האמנות המפורטים.

חל איסור מוחלט לנצל את הביקור בבית הספר כדי למכור מוצרים לתלמידים או לצוות ההוראה. אין למכור ספרים, תקליטורים, כרטיסים למופעים וכל מוצר הקשור למפגש באופן ישיר או עקיף.

 

 

סל תרבות ארצי הוא תוכנית חינוכית האחראית על חשיפת תלמידי ישראל לתרבות ואמנות כחלק ממערכת החינוך הפורמאלי.

תוכנית סל תרבות ארצי מקנה לתלמידים מגיל הגן ועד י"ב, כלים לצפייה מודעת ובעלת משמעות בששת תחומי האמנות – תיאטרון, מחול, מוזיקה, קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית.

 התוכנית משותפת למשרד החינוך, לחברה למתנ"סים ולרשויות המקומיות.

התוכנית פועלת החל משנת 1987.