הקץ לזבל - היצע נוסף

תחום: אמנות פלסטית
תת-תחום:
משך זמן המופע: 45
סגנון:
שם הרכב:
סיווג: הדרכה בתערוכה
שם המפיק: אקו קומיקס (נפתלי בוהדנה)
קהל יעד: גן - יב
כמות קהל מקסימלית: 35
הסעה: הסעה כלולה במחיר
סוגות נוספות
נושאים נוספים
תאריך הצטרפות לסל 03/10/2018

עם עליית המודעות לנזקים הנוצרים מכמויות הפסולת , ובעיקר של העולם המערבי החלה מדיניות של הפרדת הפסולת במקור ע"י הציבור כתנאי הכרחי להתקיימות האפשרות למיחזור המוצרים חזרה לחומרי גלם, וכך הציבור מונע פתרונות לא רצויים של הטמנה או שריפת פסולת.

תערוכה זו תנסה להיתחקות אחר הסיבות מדוע מדיניות זו לא צלחה בשני העשורים האחרונים מיום הווסדה ,ותנסה להעלות את מודעות הציבור  ומקבלי ההחלטות לחשיבות ההפרדה במקור לזרם רטוב (שאריות מזון ) ,ולזרם ייבש (בקבוקי פלסטיק,בקבוקי זכוכית ,כופסאות שימורים ,נייר ועוד………)
נפתלי בוהדנה אמן ואוצר בתחום הסביבה והחברה

נפתלי בוהדנה, פעיל חברתי וסביבתי, מביא לידי ביטוי את ערכיו גם כאמן.

בוהדנה יליד 1971, תושב קיבוץ טללים, הינו אמן פסלים סביבתיים מחומרים ממוחזרים, ואוצר תערוכות קומיקס וקריקטורות  לקידום ערכי הסביבה.

בימים אלה משמש בוהדנה, כאוצר לתערוכה: " סוללות חד פעמיות ? הנזק לתמיד ! התערוכה, שנמצאת בשלבי הכנה, הוקמה במסגרת הקמפיין לתיקון חוק הסוללות. התערוכה תוקם ביוזמת הקליניקה לאחריות חברתית המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן.

אבני דרך....

2017  - אוצר תערוכת זיהום אוויר -  בהזמנת הרשת הירוקה

התערוכה סקרה את הגורמים לזיהום האוויר, הנזקים הנוצרים, והדרכים שבהם יכולים האדם, התעשייה והמדינה לצמצם את מימדי זיהום האוויר.

התערוכה הוצגה במסגרת אירועי יום כדור הארץ במדרשת בן-גוריון.

2016  אוצר תערוכת דור המסכים

תערוכה לחינוך למוגנות בעולם הסמארטפונים באמצעות הקומיקס והקריקטורה.

התערוכה כללה מיצגים שממחישים את החיים לצד ובתוך הסמארטפון, וההשפעות על המשתמש: התמכרות למכשיר, אפליקציות ממכרות, שימוש לא הולם, בעיות קשב וריכוז, קרינה, בידוד חברתי, ומציאות מדומה. מטרת התערוכה היתה להפיץ ולהטמיע  מודעות לנזקים של החיים בתוך הסמארטפון, ולהציע כלים להתמודדות עם התוצאות של שימוש היתר במכשיר.

התערוכה הוצגה באולפנת נווה מדבר.

2015  אוצר  תערוכת "הקץ לזבל"

התערוכה נועדה לבחון את הגורמים לכישלון הטמעת הפרדת הפסולת כדרך חיים על-ידי הציבור, תוך ניסיון להעלות את המודעות לחשיבות ומניעת הפסולת במקור בקרב הציבור ומקבלי ההחלטות.

התערוכה הוצגה בפני הנהלת המשרד להגנת הסביבה, באוניברסיטת בן גוריון ובפני 20 אלף תלמידים ברחבי הארץ.

 

2014 - הצבת פסלי ענק בטיילת הים בנהריה

בהזמנה ובמימון משרד התיירות יצר נפתלי בוהדנה 4 פסלי ענק מחומרים ממוחזרים, שהוצבו בטיילת הים בעיר נהריה.

התערוכה מיועדת להתניע לימוד ודיו בנושא מניעת הפולת בשילוב הדרכה מקצועית. אלה יכולי להתבטא בהמש ביישו מעשי בבית הפר ובבית. מניעת פולת היא הדר הטובה ביותר להתמודד ע בעיית הפולת. נית לצמצ את בעיית הפולת וא להעלי אותה לחלוטי ולעצור את זיהו הביבה בפולת, פשוט על ידי שחדלי מלייצר אותה. חשיבה יצירתית התערוכה מכוונת לעודד חשיבה יצירתית. זה הוא ג חלק מהותי מהנושא של מניעת הפולת עצמה, אשר דורשת חשיבה שונה מהדר בה אנו רגילי להתנהל: מציאת דרכי חדשות, חכמות יותר, לעשות את כל מה שאנחנו עושי .השימוש במדיו היצירתי משתלב איפה באופ טבעי בנושא של מניעת פולת. יצירת קומיק על ידי התלמידי בנושא מניעת פולת, בתהלי מודר, יכולה לשמש לחיבור ראשוני, כמקור וניצו של השראה לרעיונות למניעת פולת. בית הפר הוא המקו האידיאלי להתנות ולייש בו מניעת פולת כחלק מ ההתנהלות היומיומית, ויכול להפו למעבדה לימודית בנושא. התערוכה יכולה להוביל ולהניע תהלי של הפיכת בית הפר ל"בית פר מונע פולת". התערוכה עוקת בהיבטי שוני של נושא מניעת הפולת: • חשיבות הנושא וייחודו לעומת הדרכים המוכרות לטיפול בפסולת (כמו מיחזור). • החשיבות הקריטית של מניעת פסולת והסכנה שבפסולת לנו ולדורות הבאים. • המהפכנות שברעיון מניעת פסולת, שיש לו פוטנציאל לשנות את עתידה הסביבתי של ישראל לטובה. • הצגת גישות שונות ודרכים שונות למניעת פסולת. • כיצד מניעת פסולת מסייעת לנו להפסיק ליצור פסולת חדשה, וגם שומרת על משאבי כדור הארץ המתכלים בייצור המוצרים והחומרים השוני אשר משמשי אותנו ביו -יו , ומונעת את הזיהו הנוצר בתהלי הייצור וההובלה של מוצרי אלו. הדרכה בהדרכה הנלווית לתערוכה יוצגו בפני התלמידי באופ ממוקד מאפייני שוני של מניעת פולת המומחשי בקריקטורות השונות, ובאיורי שמעוררי השראה. נית לשלב פעילות איורי ,מנהיגות ,יצירתיות ועוד בנושא מניעת פולת ליצירת עניי וקשר ראשוני לנושא. למי מיועדת התערוכה התערוכה מיועדת לתלמידי בתי הפר היודיי והעל יודיי מכיתה א עד י"ב ומותאמת לשכבות גיל שונות ולתכני המועברי לה בנושא מניעת פולת במערכת החינו הפורמלי והלא פורמלי. נית להביא ולהציג חלקי שוני מתו התערוכה המדגישי היבטי מוימי של הנושא בתיאו מראש ע צוות בית הפר, ולשלבו בתכניות שונות כמו לימודי קיימות, אזרחות, כלכלה ועוד. אפשר ג לקיי מער שיעורי בה ילמדו הילדי את אומנות האיור בדר של קריקטורות וקומיקס בשילוב למידה בנושא מניעת הפולת.

מפרט טכני תערוכה ניידת של קריקטורות וקומיקס בנושא פסולת ,מיחזור ;
שימו לב - המלצות אלו הן מטעם המפיק או האמן המציעים את הפעילות.

המלצה

לינק לצפיה

המלצה מהאולפנה

לינק לצפיה

המלצה 2

לינק לצפיה
אקו קומיקס (נפתלי בוהדנה)
058-4215231

n30111971@gmail.com

,

סל תרבות ארצי הוא תוכנית חינוכית האחראית על חשיפת תלמידי ישראל לתרבות ואמנות כחלק ממערכת החינוך הפורמאלי.

תוכנית סל תרבות ארצי מקנה לתלמידים מגיל הגן ועד י"ב, כלים לצפייה מודעת ובעלת משמעות בששת תחומי האמנות – תיאטרון, מחול, מוזיקה, קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית.

 התוכנית משותפת למשרד החינוך, לחברה למתנ"סים ולרשויות המקומיות.

התוכנית פועלת החל משנת 1987.