מועד הסיום להגשת מופעים ומפגשים למערכת השידורים הלאומית הוארך ל-2.1.2021

כחלק מפעילות סל תרבות ארצי בתקופת הקורונה, אנו נערכים לצילום והקלטה של מפגשים ומופעים הקיימים בהיצע האמנותי של סלת"א, שאושרו ע"י ועדות הרפרטואר, עד ה 02.01.2021, ואשר ניתן להתאימם לשידור במסגרת מערכת השידורים הלאומית. זאת על מנת לחשוף את התלמידים למפגשים ומופעים, כמו גם לסייע לאמני ישראל ולתרבות הישראלית להמשיך ולפעול גם בימים אלה.

לפיכך, אנו מזמינים אתכם, אמנים עצמאיים וגופים מוסדיים נתמכים אשר ביכולתם לקחת חלק בהפקה, להציע רעיונות למפגשים ומופעים הקיימים בהיצע האמנותי של סלת"א, ואשר מתאימים לפורמט מצולם, אשר ישודר במסגרת מערכת השידורים הלאומית.  

 ניתן להגיש חומרים מצולמים קיימים וכן ניתן להגיש הצעות למופעים ומפגשים מההיצע, אשר יצולמו במיוחד (על ידי סלת"א או האמנים עצמם).

 סל תרבות ארצי ומשרד החינוך מבהירים כי אין בקול קורא זה כדי להבטיח את הזמנתם של המופעים והמפגשים שתגישו.

 המופעים ייבחרו על ידי יושבי ראש הוועדות ומנהלי התחומים.

 התמורה עבור החומרים והפעילות תשולם על ידי סל תרבות ארצי על פי תעריף מותאם למופע/מפגש מצולם.

 לא ניתן יהיה לפרסם במהלך המופע/מפגש (מספר טלפון להתקשרות, כרזה פרסומית וכו')

 כל פעילות תכלול הכנה מקדימה ועיבוד לאחריה, בדומה לפעילויות הסל הפיזיות שבשגרה.

 פעילות שתתקבל על ידי סל תרבות ארצי בכל אחד מששת תחומי האמנות,

תופיע באתר הסל, באתר משרד החינוך או בכל אתר/מדיה שייבחרו, ותהיה פתוחה לצפייה לכלל תלמידי ישראל גם בימים שלאחר הקורונה.

 

להלן מספר דוגמאות :

אמנויות הבמה 

  • מופעי במה מלאים הכוללים שיח מקדים עם היוצרים 

  • מפגשי יחיד/זוג : 

  • הצגות יחיד/זוג עם מינימום צרכי הפקה המיועדות לקהל מצומצם בתנאי כיתה/ חלל המאפשרים על הקפדה של הנחיות משרד החינוך והבריאות.

  • מופע של מוזיקאי יחיד/זוג.

  • מופע מחול של רקדן יחיד/זוג.

  • מפגש סביב נושא באמנות הבמה (לדוגמה: המסכות בתיאטרון, משפחת כלי הנשיפה וכו').

 

אמנויות שאינן במה

מפגשים מקוונים (לדוגמה: מפגש אמן פלסטי עם מצגת של יצירותיו, מפגש סופר, מפגש של יוצר וסרטו וכו').

 

אפשרויות נוספות

סיור וירטואלי מודרך במוזיאון/גלריה/סטודיו של אמן, המיועד במיוחד לתלמידים.

 

מועד אחרון להגשה: 02.01.21 עד השעה 23:59

 

   את ההצעות נא לשלוח למייל:  boazs@matnasim.org.il

 

הנחיות כלליות:

  • למען הסר ספק קול קורא זה נוסף על נהלי הסל הקבועים להגשת מופעים ומפגשים כפי שמופיעים באתר הסל, ומיועד אך ורק לשגרת תקופת הקורונה.

  • היה וסל תרבות ארצי ימצא עניין ברעיון חדש שיוצע ו/או במפגש/מופע קיים ומותאם, יהיה הסל רשאי לבצע כל יישום, ובכלל זאת שיבוץ הפעילות במסלול מיוחד, ייזום פרויקטים בתחום האמנות הרלוונטי ו/או שיתוף פעולה עם מגיש הרעיון, והכל על פי שיקול דעתו של מנהל התחום ובאישורו של מנהל הסל.         

  • במידה ומוגשים חומרים מצולמים מוכנים, עליהם להיות ערוכים ומצולמים באיכות מיטבית.

  • משך הפעילות הכולל של כל מפגש/ מופע מוצע יהיה בין 20 דקות ועד 90 דקות.

 

הערה: למען הסר ספק, אין בקול קורא זה כל התחייבות של מי מגורמי סל תרבות ארצי/משרד החינוך להזמין מופע/מפגש זה או אחר, גם אם הופק/נוצר במיוחד לתקופה זו.

    

בכל שאלה אתם מוזמנים לפנות למנהל התחום הרלוונטי בסל:

 

תחום   תיאטרון

ד"ר אופיר ממן

 ofirm@matnasim.org.il

 

רנית ברטלר

 ranit@matnasim.org.il

תחום   מוזיקה

בועז שחורי

 boazs@matnasim.org.il

תחום   מחול

הדס בר

 hadasb@matnasim.org.il

תחום  ספרות

רזי אברמוביץ

 razi@matnasim.org.il

תחום  קולנוע                       

אודליה ברקין קמיל

 odeliab@matnasim.org.il

תחום אמנות פלסטית        

חן הלר סלומון

 chens@matnasim.org.il

אמנים בחברה הערבית

חאדר שאמא

 khader@matnasim.org.il 

 

 

 

השארת תגובה מורשית לחברים בלבד, להרשמה להתחברות

השאר תגובה

סל תרבות ארצי הוא תוכנית חינוכית האחראית על חשיפת תלמידי ישראל לתרבות ואמנות כחלק ממערכת החינוך הפורמאלי.

תוכנית סל תרבות ארצי מקנה לתלמידים מגיל הגן ועד י"ב, כלים לצפייה מודעת ובעלת משמעות בששת תחומי האמנות – תיאטרון, מחול, מוזיקה, קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית.

 התוכנית משותפת למשרד החינוך, לחברה למתנ"סים ולרשויות המקומיות.

התוכנית פועלת החל משנת 1987.