ועדות רפרטואר וועדת מחירים

ועדות הרפרטואר הן הזרוע האמנותית המקצועית של סל תרבות ארצי. כאשר יוצר או מפיק מבקש להתקבל עם המופע או המפגש שלו למאגר ההיצע האמנותי, הוועדות הן שדנות בהצעתו (וזאת בשונה ממסלול ההיצע הנוסף, אליו ניתן להתקבל בהמלצת הסגל החינוכי).

במסגרת סל תרבות ארצי פועלות שש ועדות בששת תחומי האמנות.
על חברי הוועדות נמנים מומחים בתחומי האמנות והחינוך לאמנות, הן מן האקדמיה והן משדה האמנות עצמו.

הוועדות מופעלות על ידי מטה הסל ועושות תפקידן בהתנדבות.

 

הצורך בקיום ועדות רפרטואר

 

סל תרבות ארצי הוא תכנית חינוכית לצפייה באמנות, ביוזמת ובמימון משרד החינוך. המשרד הסמיך את מטה הסל כזרוע הביצוע שלו לתפעול התוכנית. העובדה כי הפעולה איננה מתבצעת בתוך המשרד ועל ידי עובדיו, משמעותית בהקשר של שמירה על החופש האמנותי של כל המעורבים בתוכנית הסל.


האחריות המוטלת על ועדות הרפרטואר מורכבת: מחד עליהן לפעול בתשומת לב בבחירת היצירות המובחרות שאליהן ייחשפו תלמידי ישראל, לגווניהם התרבותיים, במסגרת מערכת החינוך הפורמלית בכספי ציבור ובשילוב הצרכים החינוכיים של מערכת החינוך; ומאידך מוטלת עליהן גם החובה לנהוג בהוגנות כלפי היוצרים ומוסדות התרבות. לפיכך, פועלות הוועדות על פי כללים שיבטיחו אמות מידה אובייקטיביות ומניעת ניגוד עניינים, מבלי לוותר על חופש אמנותי והיבט חינוכי בבחירת הרפרטואר המיטבי.

 

בחירת חברי הוועדות

 

 • הוועדות מורכבות מאנשי מקצוע מתחום האמנות והחינוך לאמנות. במשרד החינוך פועלת ועדה מייעצת בעניין סל תרבות ארצי. זהו גוף המתמנה על ידי שר החינוך ומדווח לו.
 • מנהל סל תרבות בוחן ומאתר רשימה של לפחות שלושה מועמדים לכל תפקיד יו"ר. לאחר בחינת המועמדים וראיון אישי על ידי הוועדה המייעצת ומנהל סל תרבות ארצי – מתמנה יו"ר לוועדה.

 

 • חברי הוועדה נבחרים על פי קריטריונים של השכלה וניסיון על ידי יו"ר כל ועדה ועל ידי מנהל סל תרבות ארצי.

 

 • חברי הוועדה עושים את עבודתם בהתנדבות מלאה, רק יושבי הראש של הוועדות מקבלים שכר סמלי בעבור עבודתם.

 

משך המינוי והפעילות

 

 • יו"ר ועדה מתמנה למשך ארבע שנים.
 • הארכת המנוי אפשרית למשך תקופת כהונה אחת בלבד.
  על הארכת משך המינוי של יו"ר הועדה מחליט מנהל סל תרבות ארצי.
 • חברי ועדות הרפרטואר מתמנים לשלוש שנים.
 • תקופת כהונה נוספת אפשרית רק באישור יו"ר ועדת הרפרטואר הרלבנטית ומנהל סל תרבות ארצי.
 • הפסקת חברות לחבר וועדה, היא בהחלטת יו"ר הוועדה ומנהל סל תרבות ארצי על פי נימוקים שיימסרו בכתב.
 • הוועדות פועלות מ-1 בספטמבר עד 30 ביוני, ונמצאות בפגרה בחודשי הקיץ (יולי-אוגוסט). במהלך חודשים אלו לא ניתן להגיש מופעים ומפגשים חדשים לדיון.    

 

תפקיד יו"ר הוועדה

 

תפקידו של יו"ר הוועדה הוא לנהל, להוביל ולהוציא לפועל את מדיניות הוועדה. היו"ר, כמו גם חברי הוועדה, בוחן את היצירות, המופעים והמפגשים המוגשים. על היו"ר לנהל את הדיון בישיבות הוועדה, ולנסח את הנימוקים להחלטותיה.

 

תפקיד חבר הוועדה

 

 • חברי הוועדות בוחנים את המופעים והיצירות תוך שימת דגש מיוחד על ההיבטים האמנותיים מחד ועל אילוצי מערכת החינוך מאידך, ומקיימים עליהם דיון בישיבות הוועדה, לאחר שהעבירו חוות דעת מבעוד מועד.

 

 • חברי הוועדות מתחייבים למניעת ניגוד עניינים ולשמירה על סודיות.  

       

 • החלטות הוועדה מתבצעות על פי אמות מידה אמנותיות. אמות המידה עוברות רענון מעת לעת, ומתפרסמות לציבור.        

 

למידע על אמות המידה לשיפוט אמנותי לחץ כאן.

 

בקשה להיכלל בהיצע סל תרבות ארצי

 

 • היצע סל תרבות ארצי כולל את ששת תחומי האמנות: תיאטרון, מוזיקה, מחול, אמנות פלסטית, קולנוע וספרות.  

 

 • כל אמן, גוף אמנותי מקצועי או נציגיהם, מוזמנים להגיש בקשה להיכלל בהיצע האמנותי, על פי תנאי הסף שקבעו ועדות הרפרטואר (כפי שמופיעים בהמשך) או להגיש בקשה להיכלל במסלול ההיצע הנוסף, על בסיס המלצות של סגלי הוראה.

 

 • על הפונים לדיון בפני הוועדה, להיות אמנים או גופים מקצועיים, שאמנות היא עיקר עיסוקם ופרנסתם, אשר עברו הכשרה מקצועית במוסד לימודים מוכר. הוועדה רשאית להתחשב בניסיון המקצועי של האמנים בהתאם לשיקול הדעת של יו"ר הוועדה ו/או מנהל סל תרבות ארצי.

 

 • ועדות הרפרטואר רשאיות לפנות באופן יזום ליוצרים ולהציע להם להגיש מועמדות ולהיכלל בהיצע. הזמנה זו אינה מהווה הבטחה או ערובה לקבלת המופע או המפגש למאגר ההיצע.

 

בנוסף, על המופע או המפגש לעמוד בתנאי הסף הבאים:

 • המופע/מפגש הוא במהותו בעל התכוונות אמנותית (להבדיל ממופעים בעלי מטרות אחרות).
 • המופע/מפגש זמין לקהל היעד בשעות הבוקר, ובכל מקום בארץ (להוציא מקרים מיוחדים כמו מוזיאונים, קונצרטים למנויים או הצגות המתקיימות רק באולם הבית).
 • האמן או הנציג המציע את המועמדות, הוא בעל זכויות מלאות על המופע (יהיה עליו להצהיר על כך).
 • תוכן המופע הינו הולם מבחינה חינוכית ואינו כולל תכנים פוגעניים או מסיתים.

 

היצע סל תרבות ארצי אינו כולל סדנאות מעשיות, הרצאות, מופעים ומפגשים דינמיים וספונטניים, מופעים ומפגשים בהם שיתוף הקהל עולה על 10% ממשכם, קרקסים, סיורים במוזיאונים שאינם אמנותיים וכן מופעים של חוגים ומגמות וכל פעילות אחרת שאינה קשורה ישירות לאחד מששת תחומי האמנות המפורטים.

 

תהליך הגשת הבקשה

 

 • תהליך הגשת הבקשה לכלול את המופע/מפגש בהיצע של סל תרבות ארצי מתבצע אך ורק דרך מערכת התוכנה של סל תרבות ארצי – הן במסלול ההיצע האמנותי, והן במסלול ההיצע הנוסף. הפנייה מתבצעת באמצעות שאלון המיועד לכך.

 

 • במהלך הפנייה יש לציין את גיל קהל היעד של המופע/מפגש אך טווח גיל קהל היעד של המופע/מפגש ייקבע סופית על ידי הוועדה.

 

 • בקשה לשינוי טווח הגילאים תוגש בכתב לרכזת ועדות רפרטואר ותובא לדיון בוועדה. החלטת הוועדה על מנעד הגילאים המתאים מאפשרת קיום הפעילות בפני שכבה מתחת ושכבה מעל לגיל שנקבע.

 

חומרים נלווים

 

 • בעת מילוי שאלון ההגשה, יש לצרף חומרים נלווים (כגון תקציר, חומר רקע, נקודות לדיון, תמונות, קורות חיים של המשתתפים, קישורים לסרטונים או לצפייה ישירה ועוד).
 • שאלון שאינו מלא בכל המידע המבוקש על המופע/מפגש, יגרע מין המערכת אוטומטית, בתוך 14 ימי עבודה מיום הגשת השאלון.

 

 • במידה שהמופע/מפגש יאושר על ידי הוועדה, יעובדו החומרים למערכי צפייה מושכלת עבור התלמידים, בשיתוף היוצר/מפיק והצוות המקצועי של סל תרבות ארצי, ויפורסמו באתר.   

 

חומרים נלווים באמנויות הבמה (תיאטרון, מחול, מוזיקה)

 

 • קורות חיים של היוצרים והאמנים; תכניית המופע (אם יש); תקציר המופע/מפגש.
 • במופעים שכוללים הנחיה, יש לצרף פירוט של קטעי הקישור וההנחיה בצורת טקסט.
 • יש לצרף את רשימת הרפרטואר האמנותי של המופע.
 • יש לצרף חומרי רקע הכוללים מערך שיעור ונושאים לדיון סביב המופע/מפגש.
 • מטה סל תרבות ארצי שומר לו את הזכות לבקש חומרי רקע נוספים במידת הצורך.
 • מטה סל תרבות ארצי שומר לו את הזכות לבקש קישור לצפייה ביצירה בתחומי התיאטרון, המחול והמוזיקה, במקרה  שקיימת התלבטות בנוגע לעמידתה בתנאי הסף או התאמתה למטרות סל תרבות.
 • הקישור לצפייה יועבר ליו"ר הוועדה, שיחליט על ההמשך התהליך. במקרה שהיו"ר מצא שהיצירה אינה מתאימה להיצע האמנותי, תישלח תשובה מנומקת בכתב לאמן/ית או נציגו/ה.
 • כל בקשה לקבלה להיצע, אשר למנהל התחום יהיה ספק לגבי התאמתה להיצע האמנותי, תועבר לשיקול הדעת של יו"ר הוועדה.
 • שפת המופע או היצירה הינה עברית או ערבית.
 • בכל מקרה אחר תתקבל החלטה לגופו של עניין. 
 • בקשה שלא תישלח במלואה, עם כל החומרים הדרושים, לא תטופל.  

 

חומרים נלווים באמנויות שאינן במה (קולנוע, ספרות, אמנות פלסטית)

 

קולנוע

 

 • יוצר המבקש לכלול את סרטו בהיצע נדרש להגיש קורות חיים; תקציר הסרט; מערך שיעור ומפגש וקישור לצפייה ישירה בסרט בצירוף סיסמא, התקפה למשך חודש ימים לפחות.        
 • על סרטים קצרים להיות בני 28 דקות לפחות (אלא אם יוחלט אחרת באישור חריג על ידי יו"ר הוועדה).
 • לוועדה יוגשו רק סרטים אשר הופקו בשלוש השנים האחרונות מיום הגשת הבקשה. מקרים אחרים מותנים באישור חריג של יו"ר הוועדה.
 • כל יוצר/ת זכאי/ת להגיש עד שלושה סרטים בלבד בשנה.

 

 • סרטים קצרים דורשים עמידה בשלושה קריטריונים נוספים:    
 1. הסרט התקבל לפסטיבל בינלאומי בארץ או מחוצה לה.
 2. קבלת הסרט להיצע של סל תרבות ארצי מותנה בצפייה במפגש עם תלמידים, אלא אם יוחלט אחרת על ידי יו"ר הוועדה. באחריות האמן/ית או נציג מטעמו/ה לקבוע מועד למפגש צפייה עם תלמידים, בתיאום עם מנהלת פעילות ועדות רפרטואר. במפגש זה יצפו יו"ר הוועדה ולפחות נציג אחד נוסף שהוא חבר ועדה או מנהל תחום קולנוע, אלא אם יוחלט אחרת על ידי יו"ר הוועדה. ההחלטה האם להמשיך את הליך ההצטרפות להיצע תגובש על ידי יו"ר הוועדה בשקלול חוות הדעת של הנציגים הנוספים שצפו במפגש.
 3. לא ניתן להגיש להיצע סרטים שהופקו במסגרת פרויקט גמר.

 

 

ספרות

 

 • סופר המעוניין להציע מפגש נדרש להגיש קורות חיים, תקציר הספר ומערך שיעור.
 • ארבעה עותקים מהספר יישלחו למטה סל תרבות ארצי על מנת שימסרו לקריאה לחברי הוועדה. מטה הסל אינו מתחייב להחזירם.
 • מופע ספרותי - יידרש להוסיף לשאלון תקציר המופע, קורות חיים של היוצרים והמבצעים, פירוט תמליל קטעי ההנחיה ופירוט הרפרטואר הספרותי והמוזיקלי במופע.
 • פניות בתחום שעת סיפור תתקבלנה רק מיוצרים בעלי רקע מקצועי במשחק. 
 • יש לצרף קורות חיים, רשימת סיפורים וספרים והטקסט המלא של הסיפורים שיועלו במפגש.
 • שעות הסיפור מיועדות לגילאי גן עד כיתה א' בלבד ובחברה הערבית גן עד כיתה ו'.

 

אמנות פלסטית

 

אמן המיועד להציע מפגש סביב יצירתו נדרש להגיש קורות חיים, מערך שיעור וקישור לתיק עבודות.  

 

מועדים לצפייה במופעים ומפגשים

 

על כל אמן/מפיק המעוניין להיות חלק מההיצע לתאם מועד שבו יגיעו חברי הוועדה לצפות במופע/מפגש עם תלמידים מקהל היעד הרלוונטי (אלא אם הוחלט אחרת על ידי יו"ר הוועדה).

 

התנאים לזימון הוועדה לצפייה במופע:

 

 1. יש להציע לוועדת הרפרטואר לפחות שני מועדים לצפייה במופע (עם עדיפות לשלושה תאריכי צפייה).
  בקשה שלא תוגש עם שני מועדי צפייה לא תטופל.
 2. יש להודיע על כל שינוי במועד או במקום המופע/מפגש לרכזת ועדות רפרטואר.
 3. יש לתאם את מועדי הצפייה עם האחראי על הנושא במטה סל תרבות ארצי לפחות חודש מראש.
 4. יש לקיים את המופע במלואו, עם קהל יעד הולם מבחינת הגיל ומספר הצופים, במועד בו מגיעה הוועדה.
 5. יש לקיים את המופע בחלל מתאים, ההולם את סוג האירוע (ולא באולם ספורט, אמפיתאטרון, חצר בית ספר וכו').

 

אין הוועדה מתחייבת להישאר לחלקים המתלווים למופע/מפגש שאינם חלק מהותי ממנו.

 

כל סוגיה הנוגעת להתנהלות חברי הוועדה במהלך המפגש, תועבר בכתב לרכזת ועדות רפרטואר בסל תרבות ארצי, לא יאוחר מ-24 שעות מתום הצפייה.

 

סל תרבות ארצי מתחייב לשמור על זכויות היוצרים של הפונים, לא לעשות כל שימוש בחומרים ולא להעבירם לאחרים, למעט לחברי ועדות הרפרטואר. חברי הוועדות מחויבים לסודיות.

 

אנו מבקשים מכל בעלי העניין לא להפעיל לחץ משום סוג שהוא על חברי הוועדה לאחר הצפייה.

 

הליך הצפייה והשיפוט

 

אמנויות הבמה (מחול, מוזיקה ותיאטרון)

 

 • לפחות שלושה חברי ועדה יצפו במופע.
 • עדיפות תינתן לצפייה במופע בעת שהוא מוצג בפני תלמידים.
 • כל חבר ועדה שצפה במופע ישלח את חוות דעתו המנומקת בכתב לפני הדיון, לרכזת ועדות הרפרטואר. 
 • משלוח חוות דעת כתובה מראש אינו פותר את חבר/ת הוועדה מהשתתפות בדיון הוועדה.

 

אמנויות שאינן אמנויות הבמה (קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית)

 

קולנוע

 

 • מפגש של יוצר/ת וסרטו/ה – לפחות שלושה חברי ועדה צופים בסרט וקוראים את מערך השיעור. עליהם להעביר את חוות הדעת שלהם בכתב למנהלת פעילות ועדות הרפרטואר, לפני מועד הישיבה. במידה שהסרט נמצא מתאים בישיבת הוועדה, מתבקש/ת היוצר/ת לקבוע מועד למפגש צפייה עם תלמידים.
  במפגש זה יצפו יו"ר הוועדה ולפחות נציג אחד נוסף שהוא חבר ועדה או מנהל תחום קולנוע, אלא אם יוחלט אחרת על ידי יו"ר הוועדה.
 • ההחלטה הסופית תגובש על ידי יו"ר הוועדה בשקלול חוות הדעת של הנציגים הנוספים שצפו במפגש. ההחלטה תדווח בישיבת הוועדה הבאה.
 • תכנית קולנוע מיוחדת – תוגש התכנית בכתב ותועבר לחברי הוועדה. לפחות שלושה מחברי הוועדה יכתבו חוות דעת ויעבירו למנהלת פעילות ועדות הרפרטואר לפני מועד הישיבה. התכנית תובא לדיון בוועדה. אם התכנית נמצאה ראויה מתבקש/ת היוצר/ת לקבוע מועד למפגש צפייה עם תלמידים בתיאום מנהלת פעילות ועדות רפרטואר. במפגש זה יצפו יו"ר הוועדה ולפחות נציג אחד נוסף שהוא חבר וועדה או מנהל תחום קולנוע, אלא אם יוחלט אחרת על ידי יו"ר הועדה.
 • ההחלטה הסופית תגובש על ידי יו"ר הוועדה בשקלול חוות הדעת של הנציגים הנוספים שצפו במפגש. ההחלטה תדווח בישיבת הוועדה הבאה.
 • יום קולנוע בסינמטקים – תוגשנה התוכניות השנתיות מהסינמטק בכתב ותועברנה לחברי הוועדה. לפחות שלושה מחברי הוועדה ימלאו עליהן דף משוב ויעבירו למנהלת ועדות הרפרטואר לפני מועד הישיבה. התוכניות תובאנה לדיון בוועדה. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לבקש תיאום מועד צפייה בחלק או בכל התוכניות המוגשות, בנוכחות תלמידים.

 

ספרות

 

 • מפגש עם סופר/משורר – לפחות שלושה מחברי הוועדה קוראים את הספר ואת החומרים הנלווים ומעבירים דף משוב למנהלת ועדות הרפרטואר לפני מועד הישיבה.
 • במידה שהיצירה נמצאה מתאימה להמשך התהליך, מתבקש/ת היוצר/ת להזמין את הוועדה למפגש צפייה עם התלמידים, אלא אם התקבלה החלטה אחרת על ידי יו"ר הוועדה. במפגש זה יצפו יו"ר הוועדה ולפחות נציג אחד נוסף שהוא חבר וועדה או מנהל תחום ספרות, אלא אם יוחלט אחרת על ידי יו"ר הוועדה.
 • מופע ספרות – תוגש התכנית בכתב עם החומרים הנלווים ותועבר לחברי הוועדה. לפחות שלושה מחברי הוועדה ימלאו דף משוב ויעבירו למנהלת ועדות הרפרטואר לפני מועד הישיבה. התכנית תובא לדיון בוועדה. אם התוכנית נמצאה ראויה מתבקש/ת היוצר/ת לקבוע מועד למפגש צפייה עם תלמידים בתיאום עם מנהלת פעילות ועדות רפרטואר. במפגש זה יצפו יו"ר הוועדה ולפחות נציג אחד נוסף שהוא חבר ועדה או מנהל תחום ספרות, אלא אם יוחלט אחרת על ידי יו"ר הוועדה.
 • ההחלטה הסופית תגובש על ידי יו"ר הוועדה בשקלול חוות הדעת של הצופים במפגש. ההחלטה תדווח לוועדה בישיבה הבאה.

 

אמנות פלסטית

 

 • מפגש עם אמן/ית – תיק העבודות של האמן/ית והחומרים הנלווים נשלחים לכל חברי הוועדה. לפחות שלושה מחברי הוועדה יעבירו חוות דעת בכתב למנהלת ועדות הרפרטואר לפני מועד הישיבה. תיק העבודות יובא לדיון בוועדה. במידה שהאמן/ית ויצירתו/ה נמצאו מתאימים להמשך התהליך, תתקיים שיחה בינו/ה לבין מנהל תחום אמנות פלסטית ובה יקבלו הנחיות בדבר בניית המפגש עם התלמידים.
 • לאחר שבנה/תה את המפגש מתבקש/ת האמן/ית לקבוע מועד לצפייה מול תלמידים בתיאום מנהלת פעילות ועדות רפרטואר. במפגש זה יצפו יו"ר הוועדה ולפחות נציג אחד נוסף שהוא חבר ועדה או מנהל תחום אמנות פלסטית, אלא אם יוחלט אחרת על ידי יו"ר הועדה.
 • ההחלטה הסופית תגובש על ידי יו"ר הוועדה בשקלול חוות הדעת של הצופים במפגש ההחלטה תדווח לוועדה בישיבה הבאה.
 • סיור מודרך במוזיאון או סיור אדריכלות וגלריות – תכניות הסיור תוגשנה בכתב ותועברנה לחברי הוועדה. לפחות שלושה מחברי הוועדה יעבירו חוות דעת בכתב למנהלת ועדות הרפרטואר לפני מועד הישיבה. התכניות תובאנה לדיון בוועדה. כיוון שוועדת רפרטואר אמנות פלסטית מתכנסת רק פעמיים בשנה, יו"ר הועדה רשאי להפעיל שיקול דעת ובהתאם לחוות הדעת בכתב של חברי הוועדה לבקש תיאום מועד לצפייה בסיור או בחלק ממנו, בנוכחות תלמידים. במפגש זה יצפו יו"ר הוועדה ולפחות נציג אחד נוסף שהוא חבר ועדה או מנהל תחום אמנות פלסטית. ההחלטה הסופית תגובש על ידי יו"ר הוועדה בשקלול חוות הדעת של הצופים במפגש. ההחלטה תדווח לוועדה בישיבה הבאה.

 

 

הליך אישור מופע/מפגש להיצע האמנותי

 

אמנויות הבמה (תיאטרון, מחול, מוזיקה)

 

 • הוועדה דנה במופעים ובמפגשים אשר בהם צפו לפחות שלושה מחברי הוועדה אלא אם הוחלט אחרת על ידי יו"ר הוועדה.    
 • הדיון מתקיים בכפוף לקריטריונים לשיפוט שקבעה כל ועדה, ולאור הקריטריונים הכלליים לשיפוט אמנותי.        
 • ההחלטה מתגבשת על פי חוות הדעת של חברי הוועדה שצפו במופע/מפגש מתייחסת למתכונת המופע ומוכרעת על פי החלטת יו"ר הוועדה.
 • מנהלת פעילות ועדות הרפרטואר מודיעה לאמן/ית או נציגו/ה את החלטת הוועדה, עד עשרה ימי עבודה מיום קבלת ההחלטה.
 • מופעים/מפגשים שאושרו יופנו לרכזת קשרי אמנים ווועדת מחירים לצורך תמחור המופע/מפגש, המצאת מערכי הכנה למופע/מפגש, וחתימה על חוזה.
  אישור סל תרבות ארצי לא ייכנס לתוקף מלא כל עוד לא נחתם החוזה.
 • לאחר אישור הוועדה, אין לשנות את המופע/מפגש משום בחינה (כולל ההיבטים הטכניים) במסגרת הזמנותיו באמצעות סל תרבות ארצי.
 • נימוקי הוועדה בכתב לאישור או דחיית המופעים/מפגשים יישלחו בהתאם לבקשת האמן/ית ואו נציגו/ה.

 

אמנויות אחרות (ספרות, קולנוע, אמנות פלסטית)

 

 • הוועדה דנה בפניות אשר עליהן התקבלה חוות דעת של לפחות שלושה מחברי הוועדה.
 • הדיון מתקיים בכפוף לקריטריונים לשיפוט שקבעה כל ועדה, ולאור הקריטריונים הכלליים לשיפוט אמנותי.
 • ההחלטה מתגבשת על פי חוות הדעת של החברים שקראו את הספר, צפו בסרט או ראו את תיק העבודות של האמן הפלסטי, ומוכרעת על פי החלטת יו"ר הוועדה.
 • מנהלת פעילות ועדות הרפרטואר מודיעה לאמן/ית או נציגו/ה את החלטת הוועדה, עד עשרה ימי עבודה מיום קבלת ההחלטה.
 • מנהלת פעילות ועדות הרפרטואר מעדכנת את האמן/ית או נציגו/ה בדבר הצעד הבא בבקשה להיכלל בהיצע (כגון הכנת מערך שיעור, או תיאום מועד מפגש לצפייה מול תלמידים).
 • מופעים או מפגשים שאושרו על ידי הוועדה יופנו לרכז קשרי אמנים וועדת מחירים לצורך תמחור המופע, המצאת מערכי ההכנה למופע וחתימה על חוזה. אישור סל תרבות ארצי לא ייכנס לתוקף מלא כל עוד לא נחתם החוזה.
 • לאחר אישור הוועדה, אין לשנות את המופע/מפגש משום בחינה (כולל ההיבטים הטכניים) במסגרת הזמנותיו באמצעות סל תרבות ארצי.
 • נימוקי הוועדה בכתב לאישור או דחיית המופעים/מפגשים ישלחו בדוא"ל.

 

שימו לב! לאחר חתימת החוזה מול רכזת קשרי אמנים, לא יאושר המופע/מפגש למערכת ולאתר עד אשר יושלמו כלל החומרים הנדרשים (תיאור, על היוצרים והיצירה, מפרט טכני, רעיונות להכנה דיון ועיבוד, תמונות, קישורים, סיווג על פי תגיות נושאים וסוגות).

 

זכות הערעור

 • היות שאמנות היא אינה מדע מדויק, אפשר לערער על החלטת הוועדה שלא לכלול את היצירה בהיצע.
 • לכל פונה זכות ערעור אחת בלבד על החלטת הוועדה.
 • האמן/ית או נציגו/ה שבקשתם להיכלל בהיצע נדחתה, יכולים להשתמש בזכות הערעור שלהם לא יאוחר מחודשיים מיום קבלת החלטת הוועדה. לא יתאפשר ערעור נוסף. אם עברו יותר מחודשיים ולא הוגש ערעור, ניתן להגיש בקשת הצטרפות מחודשת להיצע כעבור שלוש שנים.
 • באמנויות הבמה הערעור הוא על אי קבלת המופע/מפגש להיצע, אלא אם כן הוועדה החליטה שלא תתאפשר הגשת ערעור בשל תכני המופע שאינם ניתנים לשינוי. באמנויות שאינן במה, הערעור הוא על החלטת הוועדה לא לאשר את היצירה – הספר, הסרט, האמנות הפלסטית או את מערך השיעור.
 • לא תתאפשר הגשת ערעור על דחיית המפגש מול התלמידים. 
 • תהליך הערעור מתחיל את הליך הבקשה מחדש. החומרים מוצעים לדיון ונקבעים תאריכי צפייה. במקרה כזה נשלחים חברים מהוועדה אשר לא צפו במפגש הראשון, לצפייה שנייה. ההחלטה תתקבל על פי דעת צפיית הוועדה השנייה בלבד, ללא התייחסות לחוות הדעת הוועדה בצפייה הראשונה. לאחר שיפוט שני של היצירה, לאמן/ית או נציגו/ה לא תהיה זכות ערעור נוספת.
 • הועדה אינה מחויבת לנימוקים בכתב לאחר צפייה בערעור.
 • לערעור הנוגע בנושאים מנהליים הקשורים להליך הקבלה להיצע (כגון מצב של ניגוד עניינים, לא נמצא מספר מינימלי של חברי ועדה שהשתתפו בשיפוט, לא ניתנו נימוקים לדחייה ועוד) יש לפנות למר חיים הלפרין, מנהל היחידה לתוכניות משלימות במשרד החינוך – הממונה על סל תרבות ארצי מטעם משרד החינוך – לא יאוחר משבוע ימים מעת קבלת התשובה מהוועדה.
 • העתקים מהערעור יש לשלוח למנהל סל תרבות, מנהל תחום האמנות הרלוונטי, יו"ר ועדת הרפרטואר הרלוונטית, ורכזת ועדות הרפרטואר.
 • החלטת מנהל היחידה לתוכניות משלימות במשרד החינוך היא סופית.
 • ההחלטה תימסר לפונים תוך 14 ימי עבודה מיום הגשת הערעור.
 • במקרה של חשש להתנהלות מנהלית לא תקינה לפני הדיון בוועדה יש להתריע על כך באופן מיידי ובכתב. לא יתקבלו הערות על התנהלות הוועדה לאחר החלטות הוועדה.

 

תוקף אישור ההצטרפות להיצע

 

 • אישור ההצטרפות של המופע/מפגש להיצע תקף למשך שלוש שנים מיום שנחתם החוזה.
 • בתום שלוש שנים ניתן להגיש בקשה להמשך הכללת המופע בהיצע (למשך שלוש שנים נוספות), בצירוף הצהרה כי לא שונה דבר במופע/מפגש.
 • לאחר שלוש שנים נוספות, המופע ייגרע מההיצע אוטומטית.
 • במידה שיעלה הצורך להמשיך להכלילו בהיצע, יש להתחיל את הבקשה מחדש.
 • האחריות להגשת המופע/מפגש להארכת התקופה חלה על האמן/ית או נציגו/ה ועליהם לעשות זאת לא יאוחר מחודשיים לפני תום תקופת האישור, בצירוף מכתב בקשה מנומק.
 • מופע/מפגש שלא הוזמן על ידי מערכת החינוך ולו פעם אחת במהלך שלוש השנים, ייגרע מהסל אוטומטית.

 

 

תמחור המופעים/מפגשים - ועדת מחירים

 

 • ועדת המחירים הינה גוף חיצוני לסל תרבות ארצי, אשר העומד בראשה הינו נציג שממונה ע"י משרד החינוך ולרוב הינו איש משרד החינוך. חברי ועדת המחירים מתמנים ע"י יו"ר הוועדה ועליהם להיות אנשים העוסקים בתחומי החשבות והמשפט ולהכיר את עולם התרבות והאמנות.
 • הוועדה נעזרת ביועצים מקצועיים המסייעים בתמחור מעת לעת ובהתאם לצורך. יועצים אלה חייבים להיות בעלי מקצוע המכירים את שדה הפעולה בכל ששת תחומי האמנות.
 • הוועדה אמורה לאשר או לא לאשר את תמחור המופעים/מפגשים ע"י היועצים ו/או לבחון ולשאול שאלות רלוונטיות בנוגע לתמחור.
 • במקרה של מופע/מפגש העוברים שינוי מהותי (כגון החלפת אמנים מופיעים או שינוי במפרט הטכני), חייבים מפעיליהם (מפיקים/אמנים) ליידע בעניין זה את ועדת הרפרטואר או את ועדת המחירים בהתאמה. הוועדות יחליטו אם דרושה צפייה נוספת במופע ויאשרו את השינוי בכתב.
 • הוועדה מפעילה בקרת שטח מדגמית על מופעים/מפגשים, ובהתאם לממצאים רשאי מנהל הסל/יו"ר הוועדה להקפיא את המופע/מפגש, לקנוס, להפחית באופן קבוע את המחיר או להוציא מההיצע בהתאם לליקויים שיימצאו. ממצאי ביקורת השטח יועברו למפיק/אמן ותינתן לו האפשרות להגיב. בכל מקרה, ההחלטה הסופית נתונה בידי מנהל הסל.
 • מחירי המופעים המפורסמים במערכת נקבעים על ידי ועדת המחירים של סל תרבות ארצי. מחירים אלו הינם המחירים הקובעים והמקסימליים. לא ניתן להוסיף תשלום נוסף ישירות למפיק.

 

אמנויות הבמה

 

מופע שיכלל בהיצע האמנותי יגיש לוועדת מחירים של סל תרבות ארצי את מרכיבי ההפקה, במטרה להגיע להסכמה על המחיר לא יאוחר מ-30 ימי עבודה מעת קבלת ההודעה על ההתקבלות להיצע. לאחר מכן יחתום על הצהרה כי יעמוד בתנאים ובדרישות. רק לאחר חתימת החוזה עם ועדת מחירים יתקבל אישור בכתב להתקבלות המופע/מפגש להיצע האמנותי של הסל.

 

אמנויות אחרות

 

המחירים למפגשי אמן לכל תחום הם אחידים והאמן יחתום על הצהרה כי יעמוד בתנאים ובדרישות.

 

הודעה על שינויים במופע או במפגש

 

 • מופע שחלו בו שינויים הנוגעים למפרט המאושר או למתכונתו בזמן האישור, חייב המפיק להודיע בכתב על השינויים טרם ביצועם למרכזת ועדות הרפרטואר.
 • לסל תרבות שמורה הזכות לקבוע צפייה ודיון מחודשים עקב השינויים ובהתאם לשיקולו.
 • הוועדה רשאית לשוב ולצפות במופע אשר התקבל עליו מידע כי במפרט המאושר התבצע שינוי (שחיקת התפאורה והתלבושות, תחלופה של מבצעים ללא אישור הוועדה וכד'). בעקבות הצפייה החוזרת עלול מופע זה לשוב ולעלות לדיון בוועדה ואף לאבד את האישור שניתן לו.

 

בקרי שטח

 

 • סל תרבות מפעיל בקרי שטח אשר תפקידם לפקוד מופעים ומפגשים מאושרים בהיצע מעת לעת, על מנת לוודא שהם עומדים בתנאים ובמפרט הטכני עליהם חתמו עם התקבלותם להיצע הסל.
 • במידה והתגלו ליקויים במופעים או במפגשים או אי עמידה בהסכמים אלו הם הנהלים:
 1. ביקורת לקויה ראשונה – יצא מכתב המסביר את אופי הליקוי, אליו המפיק יחויב להשיב. במידה וההסבר לא יניח את הדעת, יידרש קנס בהתאם.
 2. ביקורת לקויה שנייה – קיזוז אוטומטי של 50% מעלות המופע.
 3. ביקורת לקויה שלישית – גריעה אוטומטית מהיצע הסל.
  במידה ולמפיק מופעים נוספים הכלולים בהיצע, יישלח מכתב התראה לפני הוצאת כלל המופעים האחרים של אותו מפיק.

 

גריעה מההיצע

 

 • מופע/מפגש שלא התקיים במסגרת סל תרבות ארצי במשך שלוש שנים ברציפות, יגרע מההיצע ללא הודעה מוקדמת.
 • באם נגרע מופע מההיצע האמנותי, לא ניתן יהיה להגיש אותו להיצע הנוסף (גם לא בשם אחר אם מדובר באותם יוצרים/אמנים), אלא רק לאחר שלוש שנים, אשר יתחילו להימנות בסיום שנת הלימודים בה נגרע המופע מהמערכת.

כך לדוגמה, אם המופע נגרע מההיצע האמנותי בתאריך ה-02.05.2017, ניתן יהיה להגיש שאלון עבור אותו מופע להיצע הנוסף החל מהתאריך ה-01.09.2020.

סל תרבות ארצי הוא תוכנית חינוכית האחראית על חשיפת תלמידי ישראל לתרבות ואמנות כחלק ממערכת החינוך הפורמאלי.

תוכנית סל תרבות ארצי מקנה לתלמידים מגיל הגן ועד י"ב, כלים לצפייה מודעת ובעלת משמעות בששת תחומי האמנות – תיאטרון, מחול, מוזיקה, קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית.

 התוכנית משותפת למשרד החינוך, לחברה למתנ"סים ולרשויות המקומיות.

התוכנית פועלת החל משנת 1987.