אמות מידה לשיפוט אמנותי

במסגרת רפרטואר הקולנוע של סל תרבות ארצי ניתן להציע מפגש עם יוצר/ת וסרטו/ה/ הרצאות והדגמות/ ימי קולנוע ותוכניות טלוויזיה מקוריות משלוש השנים האחרונות.

הליך הבקשה לצירוף מופע או מפגש להיצע נעשה אך ורק באמצעות מערכת התוכנה החדשה של סל תרבות ארצי.

לשם כך יש להירשם למערכת סל תרבות ארצי.

לכניסה ורישום למערכת

 

בכל שאלה ניתן לפנות להילית מוסרי, רכזת פניות ההצטרפות להיצע: hilit@matnasim.org.il 

טלפון: 03-5653200

 

לאחר הכניסהעל היוצר/ת למלא את טופס השאלון המקוון במערכת.

כמו כן עליו לצרף:

  - קורות חיים

 - תקציר הסרט (אם מדובר במפגש עם יוצר/ת וסרטו/ה)

- תיאור קטעי הסרטים (אם מדובר במפגש מסוג הרצאות והדגמות או ימי קולנוע בסינמטקים).

- קישור לצפייה בסרט אשר יהיה פתוח לצפייה לחודשיים לכל הפחות.

- מערך שיעור הכתוב לפי ההנחיות שלעיל ובהתאמה מנומקת לשכבת הגיל.

 

סרטים קצרים (בני 30 דקות לפחות – אלא אם יוחלט אחרת באישור חריג על ידי יו"ר הוועדה) – יש להגיש את כל החומרים תוך עמידה בשלושה קריטריונים נוספים:   

  1. הסרט התקבל לפסטיבל בינלאומי בארץ או מחוצה לה.
  2. קבלת הסרט להיצע של סל תרבות ארצי מותנה בצפייה במפגש עם תלמידים, אלא אם יוחלט אחרת על ידי יו"ר הוועדה. באחריות האמן/ית או נציג מטעמו/ה לקבוע מועד למפגש צפייה עם תלמידים, בתיאום עם מנהלת פעילות ועדות רפרטואר. במפגש זה יצפו יו"ר הוועדה ולפחות נציג אחד נוסף שהוא חבר וועדה או מנהל תחום קולנוע, אלא אם יוחלט אחרת על ידי יו"ר הוועדה. ההחלטה האם להמשיך את הליך ההצטרפות להיצע תגובש על ידי יו"ר הוועדה בשקלול חוות הדעת של הנציגים הנוספים שצפו במפגש.
  3. לא ניתן להגיש להיצע סרטים שהופקו במסגרת פרויקט גמר

 

 

קבלת הסרט להיצע של סל תרבות ארצי מותנה בצפייה במפגש עם תלמידים, אלא אם יוחלט אחרת על ידי ועדת הרפרטואר. באחריות האמן/ית או נציג מטעמו/ה לקבוע מועד למפגש צפייה עם תלמידים, בתיאום עם מנהלת פעילות ועדות רפרטואר. במפגש זה יצפו יו"ר הוועדה ולפחות נציג אחד נוסף שהוא חבר וועדה או מנהל תחום קולנוע, אלא אם יוחלט אחרת על ידי יו"ר הוועדה. ההחלטה האם להמשיך את הליך ההצטרפות להיצע תגובש על ידי יו"ר הוועדה בשקלול חוות הדעת של הנציגים הנוספים שצפו במפגש.

 

החלטת הוועדה תימסר בתוך ארבעה עשר ימי עבודה מיום התכנסותה.

לוועדה יוגשו רק סרטים אשר הופקו בשלוש השנים האחרונות מיום הגשת הבקשה. מקרים אחרים מותנים באישור חריג של יו"ר הוועדה.

כל יוצר/ת זכאי/ת להגיש עד שלושה סרטים בלבד בשנה.

ליוצר/ת תינתן זכות ערעור אחת בלבד על כל החלטה שלילית של הוועדה. על ערעור לא ניתנים נימוקים.

 

שימו לב!

היצע סל תרבות ארצי אינו כולל סדנאות מעשיות, הרצאות, מופעים ומפגשים דינמיים וספונטניים, מופעים ומפגשים בהם שיתוף הקהל עולה על 10% ממשכם, קרקסים, סיורים במוזיאונים שאינם אמנותיים וכן מופעים של חוגים ומגמות וכל פעילות אחרת שאינה קשורה ישירות לאחד מששת תחומי האמנות המפורטים.

 

דגשים לכתיבת מערך שיעור:

מטרת המפגש של יוצר/ת וסרטו/ה היא לסייע בעיצובו\ה של צופה קולנוע מושכל/ת ולתת בידיו/ה כלים להערכה ולביקורת של היצירה האמנותית הקולנועית. כמו כן המטרה היא לחשוף את התלמידים לשפה ואמצעי המבע הקולנועיים, ולפתוח בפניהם צוהר לאמנות הקולנוע כמעוררת השראה ודמיון.

 להלן מספר דגשים לכתיבת מערך שיעור העונה למטרה זו:

יעוד המפגש:

  • לעסוק בממד האסתטי, האידאולוגי והאתי של העשייה הקולנועית.
  • לחשוף את התלמידים אל הקולנוע הישראלי על תכניו, גווניו השונים וההיבטים הייחודיים לו.
  • להעמיק את ההיכרות עם הקולנוע הקלאסי והמקומי.

הכנות לפני המפגש:

כחלק מהכנת התלמידים להתבוננות החורגת מצפייה יומיומית בה הם מורגלים בשעות הפנאי שלהם, התיווך לקראת הצפייה חשוב. כדי להציע להם כלים ביקורתיים לצפייה ביצירה, על היוצר\ת להכין 10 דקות של הדרכה לקראת הצפייה.

על היוצר\ת לתאם מראש עם אחראית תחום סל תרבות בבית הספר את הזמן שיוקדש לדיון ולהדרכה לצפייה כדי לוודא שבית הספר אכן פינה את הזמן הנדרש לפעולה המלאה.

 

נושאים אפשריים לדיון ביום המפגש:

  • אופני ייצוג המציאות, כפי שזו באה לידי ביטוי בסרט.

חשיפה של אמצעים אמנותיים ומניפולציות קולנועיות; הכרעות אסתטיות שנדרשו במהלך העבודה על הסרט, שימוש באמצעי המבע ותזמון שיאיו השונים של הסרט במטרה להפעיל על הצופה את האפקט הרגשי  מכוון. ניתן ואף רצוי להציג בפני התלמידים סצנה או סצנות שלא נכללו ביצירה הסופית, ובאופן זה לעמוד ביחד איתם על המשמעויות השונות של ההכרעה האמנותית. חשוב לפקוח את עיני הצופה הצעיר/ה לאופן שבו כל סרט מפעיל מידה לא מבוטלת של מניפולציה.

  • עבודת התחקיר המעמיקה שנעשתה.
  • הצגת תהליך היצירה: המטרות, הכוונות וההתלבטויות במהלך עשיית הסרט.
  • כאשר מדובר בסרט דוקומנטרי: כדאי להרחיב על הבעייתיות שבתיעוד - גבולות ההתערבות של במאי/ת-יוצר/ת במציאות המצטלמת, הכרעות לגבי מה שנכלל ומה שלא נכלל בסרט ודרכי ייצוג המציאות, כמו גם הכרעות אתיות שמעורר הממד המציצני הכרוך ביצירת סרט תיעודי, או השאלה לגבי מידת ההתערבות המותרת לבמאי/ת.

לתשומת לבכם:

אין הכרח להעמיד במרכז הדיון את הסוגיות הדידקטיות-חינוכיות העולות מנושא הסרט. 

אם זאת במקרים מסוימים הועדה יכולה להתנות/לאשר את כניסת הסרט להיצע בתנאי שרלוונטי לתוכניות החינוכיות הנלמדות בבית הספר, כך שאת העיסוק בנושא הסרט יש להשאיר למורה המחנך או למומחים בתחום.

ועל כן תהיה חובה לבצע הכנה במסגרת השיעורים הנלמדים ולאחר מכן ביצוע הקרנת הסרט ועיבודו בשיתוף עם המורה/ המומחה האחראי לתחום בבית הספר.

 ההזמנה של הסרט המדובר תהיה כחלק משיעור והסרט יוזמן על ידי המורה בתחום.

מהלך הדיון:

אנו מבקשים להתחיל בהצגה עצמית קצרה.

כדאי לשלוח את התלמידים עם שאלה לצפייה (למשל, על מה הסרט, מעבר לרובד המיידי של סיפור העלילה), ולפתוח את הדיון בסרט לאחר הקרנתו. מובן שיש לגלות ערנות לתנאי השטח ולתכנים העולים מהסרט ולהתחשב בהם בדרך הצגת הדברים. עם זאת, יש להקפיד שאלה לא יובילו את המפגש לכיוונים החורגים לחלוטין מהעיסוק הביקורתי ביצירה הקולנועית.

מענה על שאלות:

חשוב מאוד לתת לתלמידים הזדמנות לשאול את היוצר/ת שאלות שרק הוא/היא מסוגל/ת לענות עליהן. חשוב לזהות בכל שאלה את הגרעין המשמעותי שלה ולענות עליו, וכך גם שאלות תמימות או מתריסות הופכות מצע לדיון רחב. כך, לדוגמה, משאלה כמו: "הם לא ידעו שבחדר יש מצלמה?" ניתן לפתח דיון על ההשפעות של המצלמה ושל התיעוד כולו על האירועים שהתרחשו במציאות ועל הגיבורות והגיבורים.

בסרט עלילתי, ניתן להוביל שאלה הנוגעת, למשל, בתחושות השחקנית בסצנה מסוימת תוך הסבר על עבודת השחקנית, כיצד היא לומדת את הדמות, מה נדרש ממנה כדי להיכנס לתפקיד, ועוד.

פרשנות:

במהלך הדיון יש לתת לתלמידים הזדמנות לבטא את מה שחשבו על הסרט ומה שהרגישו תוך כדי הצפייה. חשוב לעודד את הקריאה הפרשנית של התלמידים, כך שיבינו שכל טקסט אמנותי מייצר מספר "קריאות" אשר מידת הרלוונטיות שלהן מגולמת באופן ההנמקה ובמידת האינטגרליות שלהן לטקסט.

אנו מציעים לסיים בהמלצה על סרט טוב. המלצה כזו עשויה לעודד את התלמידים לצפות בסרטים ישראליים נוספים או בסרטים זרים שצפייה בהם אינה מובנת להם מאליה (במילים אחרות: לא שוברי קופות הוליוודיים), או לעורר בהם סקרנות ועניין בסרטים קלסיים.

לסיכום, אנו בטוחים כי מפגש מוצלח עם יוצר/ת וסרטו/ה מאפשר לתלמידים להבין את התהליכים העומדים בבסיס העשייה האמנותית, וכי יש בכוחה של החשיפה ממקור ראשון אל היצירה המקומית לתרום להערכתם של התלמידים את המדיום הקולנועי, לא ככלי דידקטי אלא כשפה בעלת אמצעי הבעה מרתקים ומגוונים.

סל תרבות ארצי הוא תוכנית חינוכית האחראית על חשיפת תלמידי ישראל לתרבות ואמנות כחלק ממערכת החינוך הפורמאלי.

תוכנית סל תרבות ארצי מקנה לתלמידים מגיל הגן ועד י"ב, כלים לצפייה מודעת ובעלת משמעות בששת תחומי האמנות – תיאטרון, מחול, מוזיקה, קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית.

 התוכנית משותפת למשרד החינוך, לחברה למתנ"סים ולרשויות המקומיות.

התוכנית פועלת החל משנת 1987.