אמות מידה לשיפוט אמנותי

הוועדה מתייחסת לאיכות האמנותית של המופע או המפגש, קרי רמתו המקצועית, תוכנו ויכולתו להסב לתלמידים חוויה אמנותית משמעותית. ברוח זו, גיבשה הוועדה אמות מידה כלליות המבקשות לבסס חוויה אמנותית, להבדיל מחוויה בידורית, המכוונת לעורר פרשנות ופענוח ולחשיבה עצמאית. 

אמות מידה כלליות:

 1. הוועדה שוקלת את האיכות האמנותית של המופע או המפגש, את רמתם המקצועית ואת תכנם, תוך הערכת התאמתם לתלמידי מערכת החינוך על פי גילם וביחס ליכולותיהם הקוגנטיביות והרגשיות. 
 1. הוועדה בוחנת אמירה אמנותית מקורית ובעלת משמעות כזאת שרבדיה מתבררים הן במהלך המופע והן לאחריו. במהלך הערכת המופע מתייחסת הוועדה לכל אחד ממרכיביו ביחס לאחרים, כמו גם לכולם יחד כמכלול, היוצר חוויה רגשית אסטטית ואינטלקטואלית הוליסטית. 
 1. תגובת הקהל לא תילקח בחשבון - במיוחד בתחום מופעי מחול לילדים, הכוללים לא אחת שיתוף של הילדים. תגובת הקהל לא תשמש קנה מידה לאיכות ולכן לא תהווה שיקול. 
 1. חבר ועדה שיש לו נגיעה אישית מכל סוג שהוא למופע או ליוצריו, יודיע על כך מראש ליו"ר הועדה או למנהלת פעילות ועדות רפרטואר, והם מחליטים אם באפשרותו להיות אחד ממעריכי המופע או אם לפסול אותו מהדיון במופע. 

אמות מידה בתחום המחול:

 1. המופע יבחן מול עקרונות של אחידות בביצוע, מורכבות ומקוריות יצירתית, ולאורם יבחנו מרכיבי השפה התנועתית, כוריאוגרפיה, והשימוש באמצעים האמנותיים.
  • שפה תנועתית- המופע מציע מילון תנועתי ייחודי (ניכר בו אופיו של מחבר בעל זהות אישית). הגוף המחולל משמש כלי ביטוי מרכזי ולא כלי המחשה תיאורי איורי. המחול אינו מלווה את הטקסט אלא הוא העיקר.
  • כוריאוגרפיה- המופע מציע תחביר עקבי שמשלב התייחסות למרכיבי חלל, לזמן ולהתפתחות מבנית של היצירה שדרכו באה לידי ביטוי אמירה אמנותית שלמה.
  • שימוש באמצעים אמנותיים (במה, תפאורה, תאורה, תלבושות, מוסיקה טקסט מילולי ועוד) – המופע מכיל מינון מאוזן בין אמירה לאמצעים אמנותיים. באמצעים אלו ייעשה שימוש מושכל, מיומן, מגוון ואיכותי הבא לשרת את הרעיון המרכזי ביצירה.
 2. במפגשי ומופעי מחול, הכוללים הנחייה, סיפור או משחק, תיבחן הרלבנטיות שלהם לנושא, מקצועיות וההנגשה של השפה המחולית לתלמידים.
 3. רמת המיומנות הטכנית של הריקוד – במסגרת זאת יבחנו מרכיבים כגון ניסיון מקצועי, רמת הביצוע של הרקדנים, נוכחות בימתית, רמה טכנית, יכולת פרשנות מעמיקה ומשמעותית והתאמה לסגנון ולשפה התנועתיים.
 4. גישה פלורליסטית - כל סוגת מחול אמנותי תיבחן על פי אמות המידה האמורות. כך לדוגמא מופעי מחול אתני או היפ-הופ יישפטו גם על פי אמות מידה של כלל מופעי המחול האמנותי בסל, אך גם תוך התייחסות להיבטים הייחודיים של סוג מחול זה: אמינות ומיומנות הביצוע בסגנון המיוצג, הבעה תנועתית, עיצוב התלבושות, שימוש בכלי הנגינה ובאביזרים הנלווים.
 5. מופעים השייכים לסוגה של תיאטרון-מחול יבחנו ביחס לתנועתיות המגוונת המתבררת במהלך היצירתי, כמו גם לאופני השילוב של האמצעים התיאטרליים עם הביטוי הגופני-תנועתי המשמש ציר ליצירה, עד לגיבוש שפה בימתית בינתחומית.

אמות מידה בז'אנר התיאטרונמחול (המידע עודכן ב-01.01.2020):

 1. יצירה שהגוף ותנועתו עומדים במרכזה, ויש בה כדי לחשוף את עולם המחול לגווניו, ולקרב את קהל הצופים אליהם.
 2. ביצירה בינתחומית שמשלבת מחול ותנועה עם מרכיבים תיאטרוניים, משקלו של הגוף ותנועתו להתקדמות היצירה ולטובת ההבנה של תכניה הוא משמעותי יותר, ביחס למרכיבים התיאטרוניים המלווים אותם ונקשרים באופני הבעתם.
 3. המחול והתנועה הגופנית הם מכלול נושא משמעות, שהמלל, סרטוני הוידיאו, המוסיקה, התפאורה, או כל אמצעי בימתי נוסף - במידה ויש - לא נדרשים, בהכרח, להבנתו. גם כאשר היצירה מופנית לקהל הצופים הצעירים, גן עד ג' כולל, ונדרש תיווך חוץ-מדיומלי להבנת הרצף המחולי והתקדמות מקטעיו, במילה אחרת: דברור, הרי שהמלל והמוסיקה/שירה משמשים אך כאמצעים מתווכים, שיותאמו למוכנותם הקוגניטיבית והרגשית של הצופים.
 4. משך קטעי המחול ביצירה שאורכה עד 60 דק', יהיה 30 דק' לפחות, או 80% ממשך המופע, הגבוה מבין שני המדדים.
 5. את היצירה יוביל/תוביל כוריאוגרף/ית, ועוד קודם להערכה של היצירה על ידי חברי ועדת המחול, תיבחן מקצועיותם של הרקדנים/יות שמשתתפים בה על פי קורות חיים מפורטים שיועברו לחברי הועדה טרם הצפייה.
 6. סוגות תיאטרוניות, כמו: מחזמר, סיפור-תנועה, קרקס, למשל, יופנו, קודם כל, לועדת תיאטרון, ובמידת הצורך לשתי הועדות גם יחד, לתיאטרון ולמחול.

  שימו לב!

  היצע סל תרבות ארצי אינו כולל סדנאות מעשיות, הרצאות, מופעים ומפגשים דינמיים וספונטניים, מופעים ומפגשים בהם שיתוף הקהל עולה על 10% ממשכם, קרקסים, סיורים במוזיאונים שאינם אמנותיים וכן מופעים של חוגים ומגמות וכל פעילות אחרת שאינה קשורה ישירות לאחד מששת תחומי האמנות המפורטים.

  בכל שאלה ניתן לפנות להילית מוסרי, רכזת פניות ההצטרפות להיצע: hilit@matnasim.org.il 

  טלפון: 03-5653200

סל תרבות ארצי הוא תוכנית חינוכית האחראית על חשיפת תלמידי ישראל לתרבות ואמנות כחלק ממערכת החינוך הפורמאלי.

תוכנית סל תרבות ארצי מקנה לתלמידים מגיל הגן ועד י"ב, כלים לצפייה מודעת ובעלת משמעות בששת תחומי האמנות – תיאטרון, מחול, מוזיקה, קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית.

 התוכנית משותפת למשרד החינוך, לחברה למתנ"סים ולרשויות המקומיות.

התוכנית פועלת החל משנת 1987.