היצע נוסף

המפגשים והמופעים הכלולים בהיצע זה הינם כאלה שמפיקיהם ויוצריהם מבקשים להציגם בפני תלמידים במסגרת החינוך הפורמאלי, באופן עצמאי.  

המפגשים והמופעים מומלצים על ידי הסגל החינוכי בלבד (באמצעות טופס ההמלצה הרשמי). 

על הממליצים להיות מבין מנושאי התפקידים הבאים: מנהלים, מורים/ גננים וצוות חינוכי ואקדמי בתחום החינוך, רכזי סל תרבות בבית הספר ומנהלי סל תרבות ביישוב.

כניסה למסלול זה מקנה חשיפה באתר. תכניו מועלים לאתר על ידי המפיקים ובאחריותם בלבד שלא על פי המבנה, השיטה והעקרונות של ההיצע המאושר על ידי הוועדות המקצועיות.

להיצע הנוסף ניתן להוסיף אך ורק מופעים ומפגשים אשר לא נכללו בהיצע הכולל של סל תרבות בשלוש השנים האחרונות (בשם כזה או אחר). 


לקריאה נוספת

סל תרבות ארצי הוא תוכנית חינוכית האחראית על חשיפת תלמידי ישראל לתרבות ואמנות כחלק ממערכת החינוך הפורמאלי.

תוכנית סל תרבות ארצי מקנה לתלמידים מגיל הגן ועד י"ב, כלים לצפייה מודעת ובעלת משמעות בששת תחומי האמנות – תיאטרון, מחול, מוזיקה, קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית.

 התוכנית משותפת למשרד החינוך, לחברה למתנ"סים ולרשויות המקומיות.

התוכנית פועלת החל משנת 1987.