דבר יו"ר הוועדה

 

החיים הם מסובכים, שמחים, מעליבים, עגומים, עליזים, מציפים, מבלבלים, נראים אקראיים, משמעותם מעורפלת...

צריך לספרם כדי שיובנו, כדי שיהיו בעלי משמעות...

איך לספר את החיים?

בתודעתנו אנו מספרי סיפור, סיפור חיינו.

הפילוסוף פרידריך ניטשה כתב: כל אדם הוא אמן בהיותו יוצר חלומות בלילה.

אחד מספרי התיאוריה על תולדות הספרות פותח בכך שבשבטים קמאיים, מסביב למדורה, היה תמיד מישהו קם ומספר את סיפור הצייד היומי. הופך את מאורעות היום העקלקלים לסיפור. לסיפור שהשבט יוכל לזכור ולהכיל. סיפור גבורה, ניצחון, הרפתקה, אימה, תבוסה או קינה...

הוא בוחר מה ממאורעות היום להביא ומה להשמיט. מה להדגיש ומה להצניע. הוא בוחר מה להביא קודם, מה אחר כך ומה להשאיר לסוף. הוא בוחר האם לבנות סיפורו כחידה שהסיפור יביא לפתרונה, כמשימה קשה להפליא שהסיפור יוביל למילוייה, או אחרת: אולי לבנות את סיפורו כמהלך נינוח ואיטי של האירועים בצבעוניותם, בייחודם, ביופיים השירי או בנשגבותם הטמירה, או בפשטותם... הכל לפי אופי אירועי היום, אופי המספר, אופי הקהל שסביב למדורה...

בקוראך בספר שאהבת, הנך יושב\ת בין רעיך למדורה הקדומה ההיא, ומאפשר/ת לקול הקדום שבכל הקולות: הקול המספר סיפורים, לבנות בתוכך את סיפור חייך, ביופיים, בצערם, במשמעותם הגדולה, כפי שהם שלך בלבד, דוקא שלך!

ומיהו שיבנה אותם למענך כך?

הקול-הסופר של עצמך, שמצא לו ידידים בקרב סופרים וסופרות שאת סיפוריהם קראת, ואיתם יחד אתם קהילה הצולחת את מהמורות החיים!

 

פרופ' רחל אלבק-גדרון

יו''ר ועדת רפרטואר ספרות

סל תרבות ארצי

 

פרופ' רחל אלבק-גדרון מלמדת במחלקה לספרות עם ישראל ולספרויות בלשונות היהודים באוניברסיטת בר-אילן

סל תרבות ארצי הוא תוכנית חינוכית האחראית על חשיפת תלמידי ישראל לתרבות ואמנות כחלק ממערכת החינוך הפורמאלי.

תוכנית סל תרבות ארצי מקנה לתלמידים מגיל הגן ועד י"ב, כלים לצפייה מודעת ובעלת משמעות בששת תחומי האמנות – תיאטרון, מחול, מוזיקה, קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית.

 התוכנית משותפת למשרד החינוך, לחברה למתנ"סים ולרשויות המקומיות.

התוכנית פועלת החל משנת 1987.