אופן הפעילות

היישובים הנכללים בסל מחולקים על פי מחוזות גיאוגרפיים. לכל מחוז יש מנחה מטעם סל תרבות ארצי, המלווה את מנהלי הסל ביישובים ובבתי הספר בבניית תכנית רב-שנתית לחשיפה לאמנות.

תוכנית סל תרבות ארצי כוללת היצע אמנותי ובו למעלה מ-2,000 מופעים ומפגשים בששת תחומי האמנות, שנבחנו ואושרו על ידי ועדות רפרטואר מקצועיות.

מנהלי סל תרבות ביישובים מגישים את התוכנית השנתית שאותה בנו עם המנחה לאישור, בהתאם לתקציב ולמתווה החינוכי. 

סל תרבות ארצי הוא תוכנית חינוכית האחראית על חשיפת תלמידי ישראל לתרבות ואמנות כחלק ממערכת החינוך הפורמאלי.

תוכנית סל תרבות ארצי מקנה לתלמידים מגיל הגן ועד י"ב, כלים לצפייה מודעת ובעלת משמעות בששת תחומי האמנות – תיאטרון, מחול, מוזיקה, קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית.

 התוכנית משותפת למשרד החינוך, לחברה למתנ"סים ולרשויות המקומיות.

התוכנית פועלת החל משנת 1987.