אודות

סל תרבות ארצי הוא תוכנית חינוכית שנועדה לחשוף את תלמידי ישראל לתרבות ואמנות כחלק ממערכת החינוך הפורמאלי. התוכנית קיימת משנת 1987 ופועלת ביישובים רבים ברחבי הארץ.

סל תרבות ארצי מקנה לתלמידי ישראל כלים לצפייה מודעת ומשמעותית בששת תחומי האמנות – תיאטרון, מחול, מוזיקה, קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית.

מטרת התוכנית היא חשיפה שיטתית והדרגתית של תלמידים מגיל גן עד י"ב לתחומי אמנות מגוונים, הרחבת ההיצע האמנותי וגיבוש תכנית שנתית הממזגת בין הערך האמנותי לחינוכי. לחשיפה זו לאמנות ישנם ערכים נלווים חשובים: הרחבת אופקים, טיפוח חשיבה יצירתית, פיתוח כישורי הערכה וטעם, עידוד סובלנות וקשב לזולת, הגברת המעורבות החברתית ויצירת תשתית תרבותית משותפת.

התוכנית משותפת למשרד החינוך, לחברה למתנ"סים ולרשויות המקומיות. משרד החינוך יזם את סל תרבות ארצי כתוכנית מובילה בחינוך לאמנות, והוא עושה להחלתה על כלל אוכלוסיית התלמידים בישראל. החברה למתנ"סים אחראית על סל תרבות ארצי ומשמשת מסגרת ארגונית עבורו. הרשויות המקומיות אחראיות למימוש התוכנית בתחום שיפוטן, ושותפות לביצועה.

מטה הסל פועל למימוש יעדי התכנית ברמה החינוכית, הארגונית והמנהלית. המטה בונה ומקיים מערך של תמיכה מקצועית ובקרות.

 

מטרות הסל

מטרת הפעילות היא העמקת היכרותם של בני הדור הצעיר בחברה הישראלית עם פניה הרבות של התרבות – העולמית והמקומית, הגברת מעורבותם החברתית, פיתוח טעם וחוש ביקורת, הרחבת אופקים והעשרה רוחנית.

חשיפה שיטתית של התלמידים לאמנות מקדמת מטרות חינוכיות:

הרחבת אופקים – המפגש עם אמנות מרחיב את עולמו התרבותי של התלמיד.

העשרה רוחנית – המפגש עם אמנות מפקיע את הצופה מן החומרנות וההישגיות, ותורם ליצירת ראיית עולם מורכבת.

פיתוח כישורי הערכה וטיפוח טעם אישי – ההיכרות עם האמנות במיטבה ועם מגוון רחב של סוגות וסגנונות מעניקה לתלמיד אמות מידה להערכה, ומפתחת בו כישורי ביקורת.

הגברת המעורבות החברתית – המפגש עם אמנות עכשווית תורם להגברת העניין והמעורבות בהוויה המקומית, שכן האמנות מעורבת מעצם טבעה בתהליכים חברתיים. 

סובלנות וקשב לזולת - אמנות איכותית מתבוננת במציאות מנקודת ראות מורכבת, ומעניקה לה פרשנויות שונות. היא מזמנת לצופה אפשרות להבין את רגשות האחר, ובכך תורמת לפיתוח רגישות, סובלנות ואמפתיה.

תשתית תרבותית משותפת – היכרות עם פניה הרבות של התרבות הישראלית מעשירה את השיח בין הקבוצות השונות המרכיבות את ההוויה הישראלית.

מענה, תמיכה וסיוע לתוכניות החינוך הנלמדות בבית הספר בשיתוף מלא עם המומחים בתחום הרלוונטי בתוך בית הספר.

 

פעילות הסל

פעילות סל תרבות ארצי מולידה מעגלי עבודה רחבים, בהם מעורבים גורמים רבים הסובבים סביב תחומי האמנות, החינוך, הרשויות המקומיות בארץ והלוגיסטיקה: אמנים עצמאיים רבים ואמנים בראשית דרכם, שעבורם פעילות הסל היא מקור הכנסה עיקרי (בהם: סופרים, נגנים, רקדנים, כוריאוגרפים, בימאים, שחקנים, מאיירים, כותבים, אמנים פלסטיים ועוד); גופי ומוסדות תרבות גדולים ומרכזיים לילדים ולמבוגרים, כמו גם אולמות תרבות ארציים ויישוביים, הכוללים בין השאר אנשי תחזוקה ובמה, אשר מסתמכים על שיריון כרטיסים לתלמידים חודשים מראש כאמצעי ביטוח לפעילותם; אנשי חינוך ותרבות ומנהלי תרבות ברשויות השונות בארץ (בבתי הספר, באגפי חינוך ובספריות העירוניות) העוסקים בתפעול תכניות הסל; חברות הסעות, נהגי מוניות ואוטובוסים, בהם נעזר סל תרבות ארצי כדי לאפשר את פעילותו.

לאורך כל שנת הלימודים צופים התלמידים ביישובים השונים במופעים ובמפגשים בתחומי האמנות – בבתי הספר, באולמות התרבות המקומיים ובמוסדות התרבות הישראלים החשובים (מוזיאונים, תיאטראות, אופרה, אולמות קונצרטים ועוד).

במקביל, מתקיימת פעילות המטה של צוות הסל, הכוללת עבודה מול רכזי הסל ביישובים לאורך כל השנה. מנחי הסל הם הגורמים המקצועיים שמדריכים את הרכזים ביישובים ומלווים אותם.

בנוסף, לסל תרבות ארצי אתר אינטרנט גדול ומקיף, המשמש סמן איכות לכלל האוכלוסייה בבואם לבחור מופעי תרבות לילדים. האתר כולל את ההיצע האמנותי של הסל, מידע על המופעים והמפגשים, מידע על היוצרים, חומרי רקע והעשרה. האתר נוח לחיפוש ומסווג לפי תחומי אמנות, סוגות, נושאים, רמות גיל וכן הלאה.

 

המעטפת המקצועית של הסל

היישובים הנכללים בסל מחולקים על פי מחוזות גיאוגרפיים. לכל מחוז יש מנחה מטעם סל תרבות ארצי, המלווה את מנהלי הסל ביישובים ובבתי הספר בבניית תכנית רב-שנתית לחשיפה לאמנות.

סל תרבות ארצי מקנה חשיבות מרכזית להכנות לקראת הצפייה במופע/מפגש  ולעיבוד שלאחר מכן. מתוך שימת התלמיד במרכז, מזוהים שני מעגלי הכנות. מעגל אחד שמתקיים בשיח משותף לצוות החינוכי ולתלמידים, מעגל אחר מתקיים בשיח משותף בין התלמיד ומשפחתו. בשעה שצוותי החינוך מקבלים מערכי הכנה ועיבוד, סל תרבות ארצי שואף לכלול באישור ההורים להשתתפות התלמיד במופעים ובמפגשים, סדרה של שאלות שיש בהן לאפשר את קיומו של שיח משפחתי נלווה לזה המתקיים בכיתה לפני האירוע ואחריו.

 

סל תרבות ארצי מספק ליישובים הפועלים במסגרתו תמיכה במגוון תחומים:

תוכנה ייעודית – סל תרבות ארצי מעמיד לרשות היישובים תוכנה ייעודית המחברת למאגר ההיצע ומאפשרת למנהלי הסל לנהל באופן יעיל, שיטתי ומבוקר את פעילות הסל, תוך מתן האפשרות לראות את היסטוריית הצפייה של כל תלמיד.

השתלמויות לצוותים חינוכיים – השתלמויות צוותי החינוך של סל תרבות ארצי עוסקות בחינוך לצפייה מושכלת במופעי אמנות. מטרתן לקרב את אוכלוסיית המחנכים לתחום חינוך זה, ולסייע להם לפתח את הכישורים הנדרשים. במהלך ההשתלמות מתוודעים המשתתפים ליוצרים וליצירות בתחומי האמנות השונים, ובתוך כך הם מרחיבים את היכרותם עם עולם היצירה האמנותית בארץ. סביב המופעים מתקיימים דיונים והרצאות המסייעים לפתח כלים לשיפוט והערכה של יצירות אמנות. כלים אלה יסייעו בידי המורים להעמיק את חוויית הצפייה גם בקרב תלמידיהם. יעד מרכזי של ההשתלמויות הוא להבהיר את הזיקה בין החינוך לאמנות לבין החינוך ההומניסטי בכלל, וכך לקדם את מעמדו של החינוך לצפייה באמנות בבית הספר.

הנחיה – המנחים המקצועיים של סל תרבות ארצי הם מעמודי התווך של התוכנית. מנחים אלו, בעלי השכלה גבוהה ומומחיות בתחומי האמנות השונים. הם בקיאים בהיצע האמנותי המשתנה תדירות, כמו גם בתהליכים חינוכיים הקשורים בהפקת המיטב מהחשיפה ההדרגתית לאמנות. תפקיד המנחים הוא לסייע ליישובים בתהליכי הבחירה וגיבוש התכנית השנתית לאור יעדיה. מטבע הדברים, כל מופע ומפגש דורשים הכנה שונה וקיים מתח עדין בין רמת ההכנה לבין  שימור החוויה האמנותית. המנחים המקצועיים מייעצים בנושא, מציעים מערכי הכנה מותאמים ואף מקיימים מפגשי  הכנה עם הצוותים החינוכיים.

אתר אינטרנט – אתר הבית של סל תרבות ארצי מציג את אלפי המופעים והמפגשים שבהיצע האמנותי ובהיצע הנוסף. בעזרת מנגנון חיפוש מתקדם ניתן למיין את ההיצע בשלל פילוחים על מנת למצוא בדיוק את המפגש או המופע המתאים למשפחה או לבית הספר. האתר מכיל מידע שימושי רב אודות המפגשים והמופעים: חומרי העשרה, כתבות, קישורים לצפייה, וכמובן מספק הכנות לקראת צפייה/האזנה במופעי/מפגשי ההיצע האמנותי ועיבודם לאחר מכן. אתר זה פתוח לציבור ומומלץ לבקר בו, לעקוב אחר המלצות הסל ולהשתמש בהכנות לקראת המופע ואחריו, כרעיונות לדיון ושיחה.

השתלמויות למנהלי ורכזי סל תרבות – סל תרבות ארצי מקיים מספר השתלמויות בשנה המיועדות למנהלי התכנית ביישוב ורכזי סל תרבות בבתי הספר. מטרתן להעניק כלים מקצועיים להערכת ההיצע ולמיצוי הבחירה המושכלת מתוכו, ולעורר שיח עמיתים סביב תהליכים הקשורים בחינוך לאמנות ובמיצוי הפוטנציאל הגלום בתכנית. כמו כן, במסגרת השתלמויות נחשפים המשתתפים למפגשים ומופעים איכותיים וייחודיים המאפשרים להם להרחיב ולהעמיק את היכרותם עם ההיצע האמנותי בפרט ועם מגמות חדשות בעולם האמנות בכלל.

 בהצטרפות לתכנית סל תרבות היישוב נוטל על עצמו את האחריות להשתתפותם של כל מוסדות החינוך הרשמיים בתחומו, למינוי  ועדת היגוי מטעמו. כמו כן מביע הישוב הסכמה לעקרונות המנחים של התכנית: חשיפה הדרגתית ומושכלת של כלל התלמידים לששת תחומי האמנות, במשך כל שנותיהם במערכת החינוך.

סל תרבות ארצי הוא תוכנית חינוכית האחראית על חשיפת תלמידי ישראל לתרבות ואמנות כחלק ממערכת החינוך הפורמאלי.

תוכנית סל תרבות ארצי מקנה לתלמידים מגיל הגן ועד י"ב, כלים לצפייה מודעת ובעלת משמעות בששת תחומי האמנות – תיאטרון, מחול, מוזיקה, קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית.

 התוכנית משותפת למשרד החינוך, לחברה למתנ"סים ולרשויות המקומיות.

התוכנית פועלת החל משנת 1987.