ועדות רפרטואר

ועדות הרפרטואר הן הזרוע המקצועית של סל תרבות ארצי. הן בוחרות מתוך  מכלול היצירה הישראלית את המופעים/מפגשים שייכנסו למאגר ההיצע האמנותי, המתקיים לצד ההיצע הנוסף. במסגרת סל תרבות ארצי פועלות שש ועדות בששת תחומי האמנות. עם חברי הוועדות נמנים מומחים בתחומי האמנות והחינוך לאמנות, הן מן האקדמיה והן משדה האמנות עצמו. הוועדות מופעלות על ידי מטה הסל ועושות תפקידן בהתנדבות.

 

הצורך בקיום ועדות רפרטואר

סל תרבות ארצי הוא תוכנית חינוכית לצפייה באמנות, ביוזמת ובמימון משרד החינוך. המשרד הסמיך את מטה הסל כזרוע הביצוע שלו לתפעול התוכנית. לעובדה כי הפעולה איננה מתבצעת בתוך המשרד ועל ידי עובדיו נודעת משמעות בהקשר לשמירה על החופש האמנותי של מתווי המדיניות של הסל. האחריות המוטלת על ועדות הרפרטואר היא מורכבת: מחד עליהן לפעול בתשומת לב בבחירת היצירות המובחרות שאליהן ייחשפו תלמידי ישראל, לגווניהם התרבותיים, במסגרת מערכת החינוך הפורמלית בכספי ציבור ובשילוב הצרכים החינוכיים של מערכת החינוך; ומאידך מוטלת עליהן גם החובה לנהוג בהוגנות כלפי היוצרים ומוסדות התרבות. לפיכך, פועלות הוועדות על פי כללים שיבטיחו אמות מידה אובייקטיביות ומניעת ניגוד עניינים, מבלי לוותר על חופש אמנותי והיבט חינוכי בבחירת הרפרטואר המיטבי.

 

בחירת חברי הוועדות

הוועדות מורכבות מאנשי מקצוע מתחום האמנות והחינוך לאמנות. חברי הוועדה נבחרים על פי קריטריונים של השכלה וניסיון על ידי יו"ר כל ועדה ומנהל סל תרבות ארצי.

במשרד החינוך פועלת ועדה מייעצת בעניין סל תרבות ארצי. זהו הגוף המתמנה על ידי שר החינוך ומדווח לו. יו"ר הוועדה המייעצת הוא זה הממנה את יושבי הראש של ועדות הרפרטואר. מנהל סל תרבות בוחן ומאתר רשימה של לפחות שלושה מועמדים לכל תפקיד יו"ר. הרשימה מוגשת ליו"ר הוועדה המייעצת של משרד החינוך, ולאחר בחינת המועמדים וראיון אישי – מתמנה יו"ר לוועדה.

חברי הוועדה עושים את עבודתם בהתנדבות מלאה, רק יושבי הראש של הוועדות מקבלים שכר סמלי בעבור עבודתם.

 

משך המינוי

חברי ועדות הרפרטואר מתמנים לשלוש שנים. תקופת כהונה נוספת אפשרית רק באישור יו"ר הוועדה ומנהל סל תרבות ארצי. יו"ר וועדה מתמנה לארבע שנים. אפשרית תקופת כהונה נוספת אחת בלבד. על הארכת משך המינוי של יו"ר הועדה מחליט מנהל סל תרבות ארצי, ומאשר יו"ר הוועדה המייעצת של משרד החינוך.

הפסקת חברות לחבר וועדה, היא בהחלטת יו"ר הוועדה ומנהל סל תרבות ארצי על פי נימוקים שיימסרו בכתב (לדוגמה: במקרה של התנהגות לא נאותה, אי מילוי התפקיד, אי עמידה בציפיות של יו"ר הוועדה או מנהל סל תרבות ארצי).    

הפסקת חברות ליו"ר וועדה היא בהחלטת יו"ר הוועדה המייעצת של משרד החינוך ושל מנהל סל תרבות ארצי על פי נימוקים שיימסרו בכתב.      

הוועדות פועלות מ-1 בספטמבר עד 30 ביוני, ונמצאות בפגרה בחודשי הקיץ (יולי-אוגוסט).     

חברי הוועדות מתחייבים למניעת ניגוד עניינים ולשמירה על סודיות.         

 

תפקיד יו"ר הוועדה

תפקידו של יו"ר הוועדה הוא לנהל, להוביל ולהוציא לפועל את מדיניות הוועדה. היו"ר, כמו גם חברי הוועדה, בוחן את היצירות, המופעים והמפגשים המוגשים. על היו"ר לנהל את הדיון בישיבות הוועדה, ולנסח את הנימוקים להחלטותיה.

 

תפקיד חבר הוועדה

חברי הוועדות בוחנים את המופעים והיצירות המוגדים בהיבטים אומנותיים תוך הבחנה בצרכי מערכת החינוך ומקיימים עליהם דיון בישיבות הוועדה בהיבטים אומנותיים את היצירות, המופעים והמפגשים המוגשים, ומקיימים עליהם דיון בישיבות הוועדה, לאחר שהעבירו חוות דעת מבעוד מועד.

 

 

החלטות הוועדה מתבצעות על פי אמות מידה אמנותיות. אמות המידה עוברות רענון מעת לעת, ומתפרסמות לציבור.        

למידע על אמות המידה לשיפוט אמנותי לחץ כאן.

 

בקשה להיכלל בהיצע האמנותי

מי רשאי להגיש בקשה להיכלל בהיצע הרפרטוארי?

ההיצע האמנותי של סל תרבות ארצי כולל את ששת תחומי האמנות: תיאטרון, מוזיקה, מחול, אמנות פלסטית, קולנוע וספרות.  

המפגשים והמופעים הכלולים בהיצע נבחנים על ידי ועדות רפרטואר מקצועיות כדי לוודא את התאמתם למטרת התוכנית, או מתקבלים להיצע הנוסף על בסיס המלצות של סגלי הוראה.

כל אמן או גוף אמנותי מקצועי או נציגיהם הם בעלי זכות להגיש בקשה להיכלל בהיצע האמנותי של סל תרבות ארצי, על פי תנאי הסף שקבעו ועדות הרפרטואר (מופיעים בהמשך). הפונים יהיו אמנים או גופים מקצועיים, שאמנות היא עיקר עיסוקם ופרנסתם ואשר עברו הכשרה מקצועית במוסד לימודים מוכר. הוועדה רשאית להתחשב בניסיון המקצועי של האמנים בהתאם לשיקול הדעת של יו"ר הוועדה ו/או מנהל סל תרבות ארצי.

ועדות הרפרטואר רשאיות לפנות באופן יזום ליוצרים ולהציע להם להגיש מועמדותם להיכלל בהיצע. הזמנה אינה מהווה הבטחה או ערובה לכלילת ההפקה במאגר ההיצע.

כל גוף אמנותי או יוצר יכול להציע מופע או מפגש להיצע האמנותי של סל תרבות ארצי, ובלבד שיעמוד בתנאי הסף הבאים:

 • המופע/מפגש הוא במהותו בעל התכוונות אמנותית (להבדיל ממופעים בעלי מטרות אחרות)
 • המופע/מפגש זמין לקהל היעד בשעות הבוקר, ובכל מקום בארץ (להוציא מקרים מיוחדים כמו מוזיאונים, קונצרטים למנויים או הצגות המתקיימות רק באולם הבית)
 • האמן או נציגו המציע את המועמדות הוא בעל זכויות מלאות על המופע (יהיה עליו להצהיר על כך)
 • תוכן המופע הינו הולם מבחינה חינוכית ואינו כולל תכנים פוגעניים או מסיתים.

 

סוגי מפגשים ומופעים

לפניכם סוגי הפעילויות של סל תרבות ארצי בששת תחומי האמנות.

 

תיאטרון

 • הצגות נבחרות מתוך מכלול היצירה התיאטרונית בישראל – תיאטרונים ציבוריים ופרטיים, תיאטרוני ילדים ונוער ותיאטרון פרינג'
 • מפגשים עם אנשי תיאטרון
 • "ימי תיאטרון" – צפייה משולבת ביום פעילות בתיאטרון, באולם הבית

 

מחול

 • מופעים מן הרפרטואר של להקות מחול במגוון סוגות וסגנונות
 • מפגשים עם רקדנים ויוצרים המדגימים היבטים שונים של אמנות המחול

 מחול

 

מוזיקה

 • מופעים נבחרים במגוון סוגות וסגנונות – מוזיקה קלאסית, ג'ז, מוזיקה אתנית, אופרה, מוזיקה יהודית, אקפלה, כלים וצלילים, מחווה ליוצרים ועוד
 • קונצרטים מודרכים ומפגשי הכנה לקראת קונצרטים
 • מפגשים עם מוזיקאים

 

קולנוע

 • מפגש עם יוצרים – שיחה עם קולנוען/ית או איש/ אשת טלוויזיה על יצירתם, והקרנתה לפני התלמידים
 • מפגש סביב נושא – מפגש עם קולנוען/ית המרצים על היבט ייחודי בקולנוע, בליווי קטעי סרטים
 • "ימי קולנוע" – הרצאה והקרנת סרט באורך מלא באולם קולנוע או בסינמטק

 

ספרות

 • היכרות עם סופרים ומשוררים ושיחה על יצירתם
 • מופעים ספרותיים המשלבים ספרות עם מוזיקה ו/או תיאטרון
 • תוכנית מיוחדת – מפגש משולב של סופר/ת או משורר/ת עם אמן/ית מתחום אמנות אחר: משחק, מוזיקה או ציור
 • שעת סיפור – בעיקר לגיל הרך, גן-כיתה ב' (במגזר הערבי גן עד כיתה ו')

 

אמנות פלסטית

 • ביקורים מודרכים במוזיאונים לאמנות
 • מפגשים עם אמנים המשוחחים על יצירתם, בבית הספר או בסטודיו שלהם
 • סיורי אדריכלות וגלריות

היצע סל תרבות ארצי אינו כולל סדנאות מעשיות, הרצאות, מופעים ומפגשים דינמיים וספונטניים, מופעים ומפגשים בהם שיתוף הקהל עולה על 10% ממשכם, קרקסים, סיורים במוזיאונים שאינם אמנותיים וכן מופעים של חוגים ומגמות וכל פעילות אחרת שאינה קשורה ישירות לאחד מששת תחומי האמנות המפורטים.

 

תהליך הגשת הבקשה      

תהליך הגשת הבקשה לכלול את המופע/מפגש בהיצע של סל תרבות ארצי מתבצע אך ורק דרך האתר של סל תרבות ארצי – הן במסלול ההיצע האמנותי, והן במסלול ההיצע הנוסף.

הפנייה מתבצעת באמצעות שאלון המיועד לכך.

טווח גיל קהל היעד של המופע/מפגש ייקבע על ידי הוועדה.

בקשה לשינוי טווח הגילאים תוגש בכתב לרכזת ועדות רפרטואר ותובא לדיון בוועדה.

החלטת הוועדה על מנעד הגילאים המתאים מאפשרת שכבה מתחת ושכבה מעל לגיל שנקבע.

 

חומרים נלווים

בצמוד לשאלון, הפונים ישלחו באמצעות האתר חומרים נלווים (תקציר, חומר רקע, נקודות לדיון, תמונות, קישורים לסרטונים). במידה שהמידע על המופע/מפגש לא יועבר בצמוד לשאלון ו/או בתוך 14 ימי עבודה מיום הגשת השאלון, תיגרע הבקשה אוטומטית מן האתר.

במידה שהמופע יאושר, יעובדו החומרים למערכי צפייה מושכלת עבור התלמידים, בשיתוף הצוות החינוכי של סל תרבות ארצי, ויפורסמו באתר.   

 

חומרים נלווים באמנויות הבמה (תיאטרון, מחול, מוזיקה)  

דרושים קורות חיים של היוצרים והאמנים; קישור לתוכניית המופע (אם יש); תקציר המופע/מפגש.

במופעים שכוללים הנחיה, יש לצרף פירוט של קטעי הקישור וההנחיה בצורת טקסט.

יש לצרף את רשימת הרפרטואר האמנותי של המופע.

יש לצרף חומרי רקע הכוללים מערך שיעור ונושאים לדיון סביב המופע/מפגש.

מטה סל תרבות ארצי שומר לו את הזכות לבקש חומרי רקע נוספים במידת הצורך.

מטה סל תרבות ארצי שומר לו את הזכות לבקש קישור לצפייה ביצירה בתחומי התיאטרון, המחול והמוזיקה, במקרה  שקיימת התלבטות בנוגע לעמידתה בתנאי הסף או התאמתה למטרות סל תרבות. הקישור לצפייה יועבר ליו"ר הוועדה, שיחליט על ההמשך התהליך. במקרה שהיו"ר מצא שהיצירה אינה מתאימה להיצע האמנותי, תישלח תשובה מנומקת בכתב לאמן/ית או נציגו/ה.

פנייה אשר למנהל התחום יהיה ספק לגבי התאמתה להיצע האמנותי, תועבר לשיקול הדעת של יו"ר הוועדה.

בקשה שלא תישלח במלואה, עם כל החומרים הדרושים, לא תטופל. 

שפת המופע או היצירה הינה עברית או ערבית. בכל מקרה אחר תתקבל החלטה לגופו של עניין. 

 

חומרים נלווים באמנויות שאינן במה (קולנוע, ספרות, אמנות פלסטית)

קולנוע

קורות חיים של היוצר/ת; תקציר הסרט; מערך שיעור ומפגש; קישור לצפייה ישירה בסרט בצירוף סיסמא התקפה לחודש ימים.        

סרטים קצרים (בני 30 דקות לפחות – אלא אם יוחלט אחרת באישור חריג על ידי יו"ר הוועדה) – יש להגיש את כל החומרים תוך עמידה בשלושה קריטריונים נוספים:   

 1. הסרט התקבל לפסטיבל בינלאומי בארץ או מחוצה לה.
 2. קבלת הסרט להיצע של סל תרבות ארצי מותנה בצפייה במפגש עם תלמידים, אלא אם יוחלט אחרת על ידי יו"ר הוועדה. באחריות האמן/ית או נציג מטעמו/ה לקבוע מועד למפגש צפייה עם תלמידים, בתיאום עם מנהלת פעילות ועדות רפרטואר. במפגש זה יצפו יו"ר הוועדה ולפחות נציג אחד נוסף שהוא חבר וועדה או מנהל תחום קולנוע, אלא אם יוחלט אחרת על ידי יו"ר הוועדה. ההחלטה האם להמשיך את הליך ההצטרפות להיצע תגובש על ידי יו"ר הוועדה בשקלול חוות הדעת של הנציגים הנוספים שצפו במפגש.
 3. לא ניתן להגיש להיצע סרטים שהופקו במסגרת פרויקט גמר

לוועדה יוגשו רק סרטים אשר הופקו בשלוש השנים האחרונות מיום הגשת הבקשה. מקרים אחרים מותנים באישור חריג של יו"ר הוועדה.

כל יוצר/ת זכאי/ת להגיש עד שלושה סרטים בלבד בשנה.

 

ספרות

קורות חיים של היוצר/ת; תקציר הספר; מערך שיעור ומפגש; ארבעה עותקים מהספר יישלחו למטה סל תרבות ארצי, מטה הסל לא מתחייב להחזירם.

מופע ספרותי – תקציר המופע, קורות חיים של היוצרים והמבצעים, פירוט תמליל קטעי ההנחיה ופירוט הרפרטואר הספרותי והמוזיקלי במופע. בנוסף, על האמן/ית לשלוח חומרי רקע והכנה.

שעת סיפור – פניות לתחום זה יתקבלו רק מיוצרים בעלי רקע מקצועי במשחק.  יש לצרף קורות חיים, רשימת הסיפורים והספרים שיועלו במפגש. שעות הסיפור מיועדות לגילאי גן עד כיתה ב' ובמגזר הערבי גן עד כיתה ו'.

 

אמנות פלסטית

קורות חיים של היוצר/ת; מערך שיעור; קישור לתיק עבודות של האמן/ית.

 

 

מועדים לצפייה במופעים ומפגשים        

באמנויות הבמה יש להזמין את הוועדה לצפייה במופע. גם באמנויות שאינן אמנויות במה יש לתאם מועד שבו יגיעו חברי הוועדה לצפות במפגש עם תלמידים, אלא אם הוחלט אחרת על ידי יו"ר הוועדה.

תיאום מועד הצפייה ייעשה רק לאחר שהיוצר מילא את השאלון באתר סל תרבות ארצי, וצירף את כל החומרים הדרושים.

על מנת למנוע אי הבנות ותקלות, יש להזמין את הוועדה כאשר המופע או המפגש מגובשים, ולאחר שנוסה די הצורך במפגש עם קהל.

יש לתאם שלושה מועדים אפשריים לצפייה מול רכזת ועדות הרפרטואר כחודש מראש. במקרים חריגים שבהם אין היוצרים יכולים לתאם יותר ממועד אחד, יהיה עליהם לקחת בחשבון כי תהליך הטיפול עשוי להתעכב.

כמו כן יש להביא בחשבון כי חברי הוועדה עושים מלאכתם בהתנדבות, ואינם תמיד זמינים. לפיכך, לעתים נוצר הצורך בהזנת תאריכי צפייה חדשים.

במועד שבו מגיעים חברי הוועדה לצפייה, יש לקיים את המופע/מפגש במלואם, מומלץ מול קהל יעד מתאים מבחינת הגיל ומספר הצופים. יש לקיים את ההצגה בחלל מתאים לסוג האירוע (לא באולם ספורט, לא באמפיתיאטרון, חצר בית ספר וכו').

אין הוועדה מתחייבת להישאר לחלקים המתלווים למופע/מפגש שאינם חלק מהותי ממנו.

כל סוגייה הנוגעת להתנהלות חברי הוועדה במהלך המפגש תועבר בכתב לרכזת ועדות רפרטואר בסל תרבות ארצי לא יאוחר מ-24 שעות מתום הצפייה.

יש להודיע על כל שינוי במועד או במקום המופע/מפגש לרכזת ועדות רפרטואר.

סל תרבות ארצי מתחייב לשמור על זכויות היוצרים של הפונים, לא לעשות כל שימוש בחומרים ולא להעבירם לאחרים, למעט לחברי ועדות הרפרטואר. חברי הוועדות מחויבים לסודיות.

אנו מבקשים מכל בעלי העניין לא להפעיל לחץ משום סוג שהוא על חברי הוועדה לאחר הצפייה.

 

הליך הצפייה והשיפוט      

אמנויות הבמה               

לפחות שלושה חברי ועדה יצפו במופע. עדיפות תינתן לצפייה במופע בעת שהוא מוצג בפני תלמידים.

כל חבר ועדה שצפה במופע ישלח את חוות דעתו המנומקת בכתב לפני הדיון, לרכזת ועדות הרפרטואר. 

משלוח חוות דעת כתובה מראש אינו פותר את חבר/ת הוועדה מהשתתפות בדיון הוועדה.

 

אמנויות שאינן אמנויות הבמה             

קולנוע         

מפגש של יוצר/ת וסרטו/ה – לפחות שלושה חברי ועדה צופים בסרט וקוראים את מערך השיעור. עליהם להעביר את חוות הדעת שלהם בכתב למנהלת פעילות ועדות הרפרטואר, לפני מועד הישיבה. במידה שהסרט נמצא מתאים בישיבת הוועדה, מתבקש/ת היוצר/ת לקבוע מועד למפגש צפייה עם תלמידים, בתיאום מנהלת פעילות ועדות רפרטואר. במפגש זה יצפו יו"ר הוועדה ולפחות נציג אחד נוסף שהוא חבר ועדה או מנהל תחום קולנוע, אלא אם יוחלט אחרת על ידי יו"ר הוועדה.

ההחלטה הסופית תגובש על ידי יו"ר הוועדה בשקלול חוות הדעת של הנציגים הנוספים שצפו במפגש. ההחלטה תדווח בישיבת הוועדה הבאה.

תוכנית קולנועית מיוחדת – תוגש התוכנית בכתב ותועבר לחברי הוועדה. לפחות שלושה מחברי הוועדה יכתבו חוות דעת ויעבירו למנהלת פעילות ועדות הרפרטואר לפני מועד הישיבה. התוכנית תובא לדיון בוועדה. אם התוכנית נמצאה ראויה מתבקש/ת היוצר/ת לקבוע מועד למפגש צפייה עם תלמידים בתיאום מנהלת פעילות ועדות רפרטואר. במפגש זה יצפו יו"ר הוועדה ולפחות נציג אחד נוסף שהוא חבר וועדה או מנהל תחום קולנוע, אלא אם יוחלט אחרת על ידי יו"ר הועדה.

ההחלטה הסופית תגובש על ידי יו"ר הוועדה בשקלול חוות הדעת של הנציגים הנוספים שצפו במפגש. ההחלטה תדווח בישיבת הוועדה הבאה.

יום קולנוע בסינמטקים – תוגשנה התוכניות השנתיות מהסינמטק בכתב ותועברנה לחברי הוועדה. לפחות שלושה מחברי הוועדה ימלאו עליהן דף משוב ויעבירו למנהלת ועדות הרפרטואר לפני מועד הישיבה. התוכניות תובאנה לדיון בוועדה. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לבקש תיאום מועד צפייה בחלק או בכל התוכניות המוגשות, בנוכחות תלמידים.

 

ספרות        

מפגש עם סופר/משורר – לפחות שלושה מחברי הוועדה קוראים את הספר ואת החומרים הנלווים ומעבירים דף משוב למנהלת ועדות הרפרטואר לפני מועד הישיבה. במידה שהיצירה נמצאה מתאימה להמשך התהליך, מתבקש/ת היוצר/ת להזמין את הוועדה למפגש צפייה עם התלמידים, אלא אם התקבלה החלטה אחרת על ידי יו"ר הוועדה.

תוכנית ספרותית מיוחדת – תוגש התוכנית בכתב עם החומרים הנלווים  ותועבר לחברי הוועדה. לפחות שלושה מחברי הוועדה ימלאו דף משוב ויעבירו למנהלת ועדות הרפרטואר לפני מועד הישיבה. התוכנית תובא לדיון בוועדה. אם התוכנית נמצאה ראויה מתבקש/ת היוצר/ת לקבוע מועד למפגש צפייה עם תלמידים בתיאום עם מנהלת פעילות ועדות רפרטואר. במפגש זה יצפו יו"ר הוועדה ולפחות נציג אחד נוסף שהוא חבר וועדה או מנהל תחום ספרות, אלא אם יוחלט אחרת על ידי יו"ר הועדה.

ההחלטה הסופית תגובש על ידי יו"ר הוועדה בשקלול חוות הדעת של הצופים במפגש. ההחלטה תדווח בישיבת הוועדה הבאה.

 

אמנות פלסטית

מפגש עם אמן/ית – תיק העבודות של האמן/ית והחומרים הנלווים נשלחים לכל חברי הוועדה. לפחות שלושה מחברי הוועדה יעבירו חוות דעת בכתב למנהלת ועדות הרפרטואר לפני מועד הישיבה. תיק העבודות יובא לדיון בוועדה. במידה שהאמן/ית ויצירתו/ה נמצאו מתאימים להמשך התהליך, תיקבע פגישה בינו/ה לבין מנהל תחום אמנות פלסטית ובה יקבלו הנחיות בדבר בניית המפגש עם התלמידים.

לאחר שבנה/תה את המפגש מתבקש/ת האמן/ית לקבוע מועד לצפייה מול תלמידים בתיאום מנהלת פעילות ועדות רפרטואר. במפגש זה יצפו יו"ר הוועדה ולפחות נציג אחד נוסף שהוא חבר ועדה או מנהל תחום אמנות פלסטית, אלא אם יוחלט אחרת על ידי יו"ר הועדה.

ההחלטה הסופית תגובש על ידי יו"ר הוועדה בשקלול חוות הדעת של הצופים במפגש. ההחלטה תדווח לחברי הוועדה.

סיור מודרך במוזיאון או סיור אדריכלות וגלריות – תוכניות הסיור תוגשנה בכתב ותועברנה לחברי הוועדה. לפחות שלושה מחברי הוועדה יעבירו חוות דעת בכתב למנהלת ועדות הרפרטואר לפני מועד הישיבה. התוכניות תובאנה לדיון בוועדה. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לבקש תיאום מועד צפייה בחלק או בכל הסיורים, בנוכחות תלמידים. כיוון שוועדת רפרטואר אמנות פלסטית מתכנסת רק פעמיים בשנה, יו"ר הועדה רשאי להפעיל שיקול דעת ובהתאם לחוות הדעת בכתב של חברי הוועדה לבקש תיאום מועד לצפייה בסיור בנוכחות תלמידים. במפגש זה יצפו יו"ר הוועדה ולפחות נציג אחד נוסף שהוא  חבר ועדה או מנהל תחום אמנות פלסטית. ההחלטה הסופית תגובש על ידי יו"ר הוועדה בשקלול חוות הדעת של הצופים במפגש. ההחלטה תדווח לחברי הוועדה. 

 

הליך אישור מופע/מפגש להיצע האמנותי

אמנויות הבמה (תיאטרון, מחול, מוזיקה)

-        הוועדה דנה במופעים ובמפגשים אשר בהם צפו לפחות שלושה מחברי הוועדה    

-        הדיון מתקיים בכפוף לקריטריונים לשיפוט שקבעה כל ועדה, ולאור הקריטריונים הכלליים לשיפוט אמנותי        

-        ההחלטה מתגבשת על פי חוות הדעת של החברים שצפו במופע/מפגש ומוכרעת על פי החלטת יו"ר הוועדה

-        מנהלת פעילות ועדות הרפרטואר מודיעה לאמן/ית או נציגו/ה את החלטת הוועדה, עד עשרה ימי עבודה מיום קבלת ההחלטה

-        מופעים/מפגשים שאושרו יופנו לרכז קשרי אמנים וועדת מחירים לצורך תמחור המופע/מפגש, המצאת מערכי הכנה למופע/מפגש, וחתימה על חוזה. אישור סל תרבות ארצי לא ייכנס לתוקף מלא כל עוד לא נחתם החוזה

-        לאחר אישור הוועדה, אין לשנות את המופע/מפגש משום בחינה (כולל ההיבטים הטכניים) במסגרת הופעותיו באמצעות סל תרבות ארצי

-        נימוקי הוועדה בכתב לאישור או דחיית המופעים/מפגשים יישלחו בהתאם לבקשת האמן/ית ואו נציגו/ה.

 

אמנויות אחרות (ספרות, קולנוע, אמנות פלסטית)

-        הוועדה דנה בפניות אשר עליהן התקבלה חוות דעת של לפחות שלושה מחברי הוועדה

-        הדיון מתקיים בכפוף לקריטריונים לשיפוט שקבעה כל ועדה, ולאור הקריטריונים הכלליים לשיפוט אמנותי

-        ההחלטה מתגבשת על פי חוות הדעת של החברים שקראו את הספר, צפו בסרט או ראו את תיק העבודות של האמן הפלסטי, ומוכרעת על פי החלטת יו"ר הוועדה

-        מנהלת פעילות ועדות הרפרטואר מודיעה לאמן/ית או נציגו/ה את החלטת הוועדה, עד עשרה ימי עבודה מיום קבלת ההחלטה

-        מנהלת פעילות ועדות הרפרטואר מעדכנת את האמן/ית או נציגו/ה בדבר הצעד הבא בבקשה להיכלל בהיצע (כגון הכנת מערך שיעור, או תיאום מועד מפגש לצפייה מול תלמידים).

-        מופעים או מפגשים שאושרו על ידי הוועדה יופנו לרכז קשרי אמנים וועדת מחירים לצורך תמחור המופע, המצאת מערכי ההכנה למופע וחתימה על חוזה. אישור סל תרבות ארצי לא ייכנס לתוקף מלא כל עוד לא נחתם החוזה

-        לאחר אישור הוועדה, אין לשנות את המפגש משום בחינה (כולל ההיבטים הטכניים) במסגרת הופעותיו במסגרת סל תרבות ארצי

-        נימוקי הוועדה בכתב לאישור או דחיית המופעים/מפגשים יישלחו בהתאם לבקשת האמן/ית ואו נציגו/ה.

 

 

זכות הערעור

היות שאמנות היא אינה מדע מדויק, אפשר לערער על החלטת הוועדה שלא לכלול את היצירה בהיצע.

-        לכל פונה זכות ערעור אחת בלבד על החלטת הוועדה

-        האמן/ית או נציגו/ה שבקשתם להיכלל בהיצע נדחתה, יכולים להשתמש  בזכות הערעור שלהם לא יאוחר מחודשיים מיום קבלת החלטת הוועדה. לא יתאפשר ערעור נוסף

-        אם עברו יותר מחודשיים ולא הוגש ערעור, אפשר להגיש בקשת הצטרפות מחודשת כעבור שלוש שנים

-        באמנויות הבמה הערעור הוא על אי קבלת המופע/מפגש להיצע, אלא אם כן הוועדה החליטה שלא תתאפשר הגשת ערעור בשל תכני המופע שאינם ניתנים לשינוי. באמנויות שאינן במה, הערעור הוא על החלטת הוועדה לא לאשר את היצירה – הספר, הסרט, האמנות הפלסטית או את מערך השיעור.

-        לא תתאפשר הגשת ערעור על דחיית המפגש מול התלמידים 

-        תהליך הערעור מתחיל את הליך הבקשה מחדש. החומרים מוצעים לדיון ונקבעים תאריכי צפייה. במקרה כזה נשלחים חברים מהוועדה אשר לא צפו במפגש הראשון, לצפייה שנייה. ההחלטה תתקבל על פי דעת הוועדה השנייה בלבד, ללא התייחסות לדברי הוועדה הראשונה. לאחר שיפוט שני של היצירה, לאמן/ית או נציגו/ה לא תהיה זכות ערעור נוספת. ולא יתקבלו נימוקים לדחייה השנייה

-        לערעור הנוגע בנושאים מנהליים הקשורים להליך הקבלה להיצע (כגון מצב של ניגוד עניינים, לא נמצא מספר מינימלי של חברי ועדה שהשתתפו בשיפוט, לא ניתנו נימוקים לדחייה ועוד) יש לפנות למר חיים הלפרין, מנהל היחידה לתוכניות משלימות במשרד החינוך – הממונה על סל תרבות ארצי מטעם משרד החינוך – לא יאוחר משבוע ימים מעת קבלת התשובה מהוועדה.

העתקים מהערעור יש לשלוח למנהל סל תרבות, מנהל תחום האמנות הרלוונטי, יו"ר ועדת הרפרטואר הרלוונטית, ורכזת ועדות הרפרטואר

-        החלטת מנהל היחידה לתוכניות משלימות במשרד החינוך היא סופית

-        ההחלטה תימסר לפונים תוך 14 ימי עבודה מיום הגשת הערעור

- במקרה של חשש להתנהלות מנהלית לא תקינה לפני הדיון בוועדה יש להתריע על כך באופן מיידי ובכתב. לא יתקבלו הערות על התנהלות הוועדה לאחר החלטות הוועדה.

 

תוקף אישור ההצטרפות להיצע

אישור ההצטרפות של המופע/מפגש להיצע תקף למשך שלוש שנים מיום שנחתם החוזה.

בתום שלוש שנים ניתן להגיש בקשה להמשך הכללת המופע בהיצע (למשך שלוש שנים נוספות), בצירוף הצהרה כי לא שונה דבר במופע/מפגש. לאחר מכן, המופע ייגרע מההיצע אוטומטית. במידה שיעלה הצורך להמשיך להכלילו בהיצע, יש להתחיל את הבקשה מחדש.

האחריות להגשת המופע/מפגש להארכת התקופה חלה על האמן/ית או נציגו/ה ועליהם לעשות זאת לא יאוחר מחודשיים לפני תום תקופת האישור, בצירוף מכתב בקשה מנומק.

מופע/מפגש שלא הוזמן על ידי מערכת החינוך ולו פעם אחת במהלך שלוש השנים, יוצא מהסל אוטומטית.

מופע שיתקבל עליו מידע, במהלך שלוש השנים הללו, הנוגע לשינוי המפרט המאושר (שחיקת התפאורה והתלבושות, תחלופה של מבצעים ללא אישור הוועדה וכד'), תצפה בו הוועדה בצפייה חוזרת והוא עלול לאבד את האישור שניתן לו למשך תקופה. 

 

תמחור המופעים/מפגשים

ועדת המחירים היא הזרוע שתפקידה לעצב מדיניות בתחום התמחור, לבחון את מחירי המופעים ולהבטיח מחירים הוגנים. חבריה מתמנים על ידי מנהל סל תרבות ארצי. הוועדה מתמחרת את המופעים בהתאם למפרט שמגיש מייצג המופע. הוועדה נעזרת ביועצים מקצועיים.

במקרה של מופע/מפגש העוברים שינוי מהותי (כגון החלפת אמנים מופיעים או שינוי במפרט הטכני), חייבים מפעיליהם (מפיקים/אמנים) ליידע בעניין זה את ועדת הרפרטואר או את ועדת המחירים בהתאמה. הוועדות יחליטו אם דרושה צפייה נוספת במופע ויאשרו את השינוי בכתב.

הוועדות מפעילות בקרה מדגמית על מופעים ומפגשים ורשאיות לגרוע אותם מן ההיצע או לשנות את מחירם לפי שיקול דעתן. ההחלטה המנומקת תימסר לאמן/מפיק.

 

אמנויות הבמה      

מופע שיוכלל בהיצע האמנותי יגיש לוועדת מחירים של סל תרבות ארצי, עד 30 ימי עבודה מעת קבלת ההודעה על ההתקבלות להיצע, את מרכיבי ההפקה במטרה להגיע להסכמה על המחיר. לאחר מכן יחתום על הצהרה כי יעמוד בתנאים ובדרישות. רק לאחר חתימת החוזה עם ועדת מחירים יתקבל אישור בכתב להתקבלות המופע/מפגש להיצע האמנותי של הסל.

 

אמנויות אחרות

המחירים למפגשי אמן לכל תחום הם אחידים והאמן יחתום על הצהרה כי יעמוד בתנאים ובדרישות.

סל תרבות ארצי הוא תוכנית חינוכית האחראית על חשיפת תלמידי ישראל לתרבות ואמנות כחלק ממערכת החינוך הפורמאלי.

תוכנית סל תרבות ארצי מקנה לתלמידים מגיל הגן ועד י"ב, כלים לצפייה מודעת ובעלת משמעות בששת תחומי האמנות – תיאטרון, מחול, מוזיקה, קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית.

 התוכנית משותפת למשרד החינוך, לחברה למתנ"סים ולרשויות המקומיות.

התוכנית פועלת החל משנת 1987.